DatumNaslov
17.02.2015Javni razpis za podelitev priznanj Občine Ajdovščina
09.02.2015Javni razpis za sofinanciranje programa Pomoč odvisnikom in njihovim svojcem
04.02.2015Javni razpis za sofinanciranje prireditev v letu 2015 na območju občine Ajdovščina
03.02.2015Javni natečaj - svetovalec za okolje in prostor v občinski upravi Občine Ajdovščina
07.11.2014Objava prostega delovnega mesta
03.10.2014Razpis za delo ravnatelja OŠ Danila Lokarja Ajdovščina
04.07.2014Javno zbiranje ponudb za oddajo poslovnih prostorov namenjenih izvajanju programov posebnih skupin prebivalstva v najem za izboljšanja kakovosti življenja občanov ter izvajanje učinkovitega sistema vseživljenjskega učenja
02.06.2014Dokončna prednostna lista upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj Občine Ajdovščina v najem
24.04.2014Prednostna lista upravičencev za oddajo neprofitnih stanovanj v najem
18.03.2014Občinsko ocenjevanje vina 2014
03.03.2014Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov humanitarnih in invalidskih organizacij ter drugih neprofitnih organizacij v letu 2014
25.02.2014Javni razpis za sofinanciranje mladinskih in otroških programov, projektov, letovanj ter dodelitev enkratnih nagrad v letu 2014
13.02.2014Javni razpis za podelitev občinskih priznanj
27.01.2014Objava prostih delovnih mest
16.01.2014Javni razpis za sofinanciranje prireditev v letu 2014
16.01.2014Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za pospeševanje in razvoj malega gospoadrstva v občinah Ajdovščina in Vipava za leto 2014
16.01.2014Javni razpis za dodelitev finančnih pomoči za investicije v kmetijstvu v občini Ajdovščina za leto 2014
16.01.2014Javni razpis za dodelitev subvencij za projekte inovacij v letu 2014
16.01.2014Javni razpis za subvencioniranje obrestne mere za najete stanovanjske kredite v občini Ajdovščina za leto 2014
16.01.2014Javni razpis za sofinanciranje javnih kulturnih programov in projektov, obnove nepremične kulturne dediščine ter delovanje zvez v občini Ajdovščina v letu 2014
<< 131415161718192021 >>