27. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 14.03.2022
kategorija: Napovedi sej OS

Župan Tadej Beočanin sklicuje 27. redno sejo Občinskega sveta Občine Ajdovščina, ki bo potekala 24. marca 2022 v Dvorani Edmunda Čibeja v Lokavcu.

Predlog dnevnega reda: 

1. Potrditev zapisnika ter poročila o izvajanju sklepov 26. redne sejeOdgovori na vprašanja svetnikov

2. Informacije in pobude:
predstavitev projekta Parlameter; dodatno gradivo - Informacija - pristojnosti redarjev; 

Dodatna točka dnevnega reda - Odlok o spremembah Odloka o priznanjih Občine Ajdovščina, ki bo obravnavana na tem mestu, če bo sprejet razširjen dnevni red seje - razširjeno vabilo.  (v tem primeru bodo naslednje točke preštevilčene)

3. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta lokalnega energetskega koncepta in njihovih učinkih za leto 2021;

4. Letno poročilo o delu in porabi sredstev Nadzornega odbora za leto 2021;

5. Letna poročila javnih zavodov, katerih ustanovitelj je Občina Ajdovščina, in soglasja k razporeditvi presežkov (pri posameznem zavodu):

Lekarna Ajdovščina
Zdravstveni dom Ajdovščina,
Otroški vrtec Ajdovščina;
Lavričeva knjižnica Ajdovščina,
Glasbena šola Vinka Vodopivca Ajdovščina
Razvojna agencija ROD Ajdovščina
GRC Ajdovščina
Zavod za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina
Pilonova galerija Ajdovščina,
Zavod za šport Ajdovščina,
Ljudska univerza Ajdovščina,
Osnovna šola Šturje, Ajdovščina,
Osnovna šola Col,
Osnovna šola Danila Lokarja Ajdovščina,
Osnovna šola Otlica,
Osnovna šola Dobravlje
 

6. Redna delovna uspešnost direktorjev javnih zavodov;
Dodatno gradivo (18. 3. 2022)

7. Sklep o soglasju k zadolžitvi Javnega zavoda za turizem Nova Gorica in Vipavska dolina;
 

8. Prenos lastninske pravice ter upravljanja in vzdrževanja državnega namakalnega sistema Namakalni razvod Vogršček;
 

9. Soglasje k odobritvi pravnega posla;
 

10. Sklep o odvzemu statusa javno dobro;
 

11. Mandatna vprašanja, volitve in imenovanja: direktor Stanovanjskega sklada

V oblaku bodo med gradivom dostopne tudi informacije, ki bodo pripravljene do seje. 

Dostop do gradiva: Spletni naslov (URL) za dostop do gradiv je http://oblak.ajdovscina.si. Dostop je urejen  s spletne strani Občine Ajdovščina www.ajdovscina.si: z miško se postavite na sivo obarvan zavihek ORGANI OBČINE v zgornji menijski vrstici. Odpre se vam spustni seznam, na dnu je temno zeleno obarvana povezava: DOSTOP DO GRADIV Z GESLOM – kliknite.

Del gradiva pri 6. točki in gradivo pri 11. točki bomo posredovali naknadno, kot dodatno gradivo.

Člane sveta prosim, da se seje zanesljivo udeležijo, morebitno odsotnost pa sporočijo na telefon št. 365 91 11.

Tadej Beočanin, s. r., župan                                                                               

Vabiti:

  • K točki 2: Inštitut Danes je nov dan
  • K točki 3: Golea
  • K točki 4: Predsednik Nadzornega odbora Občine Ajdovščina
  • K točki 5: direktorji javnih zavodov