Plače na poti v samostojnost

datum: 24.04.2018
kategorija: Novice

Občinski svet Občine Ajdovščina je na aprilski seji obravnaval pobudo volivcev z območja Krajevne skupnosti Vipavski Križ, ki predlagajo, da se naselje Plače izloči iz te krajevne skupnosti in se ustanovi nova KS Plače. Občinski svet je pobudo soglasno sprejel in pooblastil župana, da skliče zbor občanov za območje naselja Plače.

Skupina volivcev iz naselja Plače je konec marca vložila pobudo, da se območje naselja Plače izloči iz Krajevne skupnosti Vipavski Križ in se ustanovi nova krajevna skupnost s sedežem v Plačah. Pobudniki so v svoji pobudi zapisali, da bi kljub dobremu sodelovanju v sedanji Krajevni skupnosti Vipavski Križ kot samostojna krajevna skupnost delovali še bolje in bi za svojo vas naredili več. Vsa sredstva, ki bi bila namenjena za delovanje Krajevne skupnosti Plače, bi ostala v njihovi vasi, ter bi s samostojno krajevno skupnostjo dvignili kvaliteto življenja v Plačah.

Pobudo je podpisalo 128 volilnih upravičencev iz naselja Plače..

Zbor občanov je župan medtem že sklical in sicer v petek, 4. maja. Po izvedenem zboru občanov Občinski svet Občine Ajdovščina, glede na ugotovljeno voljo občanov, spremeni statut (ustanovi novo krajevno skupnost, spremeni ime in območje obstoječe krajevne skupnosti), za kar je potrebna dvotretjinska večina. Glede na obravnavo na zadnji seji pri nadaljnjih postopkih ni pričakovati zapletov, tako da bi Plače dobile prvega predsednika KS na lokalnih volitvah novembra letos.

Vipavski Križ je bila še ne dolgo tega ena večjih krajevnih skupnosti v ajdovski občini, saj je poleg srednjeveškega mesteca obsegala še naselja Male Žablje, Plače in Cesto. Najprej se je odcepila Cesta, zdaj so na tej poti še Plače, ki bodo tako postale 27. krajevna skupnost v občini.