Uspela Moja pobuda med zaselkom Bizjaki in Žapužami

datum: 01.06.2020
kategorija: Novice

Krajani najbolje poznate svoj kraj in s projektom Moja pobuda pridobivate tisto, kar veste, da bo vašemu kraju in okolišu doprineslo največ. Tako se je s projektom uredilo tudi povezovalno pot med zaselkom Bizjaki in Žapužami. Dodatna sredstva za celostno ureditev je prispevala krajevna skupnost.

žapužeProjekt ureditve obstoječe povezovalne poti nad zaselkom Bizjaki do Doma krajanov v Žapužah zajema ureditev poti ter odvodnjavanje meteornih voda. Zaselek stoji tik na začetku pobočja Gore, od koder se stekajo velike količine voda.  Krajani so se na tem delu soočali z velikimi težavami, ko jim je odvečna voda razdirala poti in uničevala okolico. V pobudi so predlagali celovito rešitev z odvodnjavanjem za zbir vseh zalednih voda in postavitev čistilnega jaška. Tako se je v sklopu projekta Moja pobuda izvedlo 120 metrov kanalizacije, s tem pa preprečilo povzročitev naplavin in nanašanje peska ter blata na cesti v Žapuže. Dela je izvedlo podjetje Elita Nagode. Da se je investicijo dodobra izpeljalo, so poskrbeli v svetu Krajevne skupnosti Žapuže, ki so k 15 tisočim evrom, pridobljenimi iz  Moje pobude, dodali še 20 tisočakov. Tako se je v celoti uredilo in razširilo pot, ki vodi do zaselka Bizjaki, postavilo robnike, napeljalo telekomunikacijsko omrežje, priključek za vodo ter suhi vod za javno razsvetljavo. Tako so istočasno s postavitvijo cevi in jaškov za odvodnjavanje poskrbeli tudi za primerno urejeno okolico, ki bo v enem delu v kratkem še asfaltirana.