Park za druženje in šport na Vrtovčah

datum: 19.01.2021
kategorija: Novice

Tudi na Vrtovčah so v pripravah na dobrodošlo naložbo – Občina Ajdovščina bo v kraju uredila športni park. Idejno zasnovo parka v teh dneh pregledujejo krajani, predloge in pripombe se bo poskušalo v največji meri implementirati v načrte.

Idejna zasnova športnega parka na Vrtovčah Zemljišče za športni park na Vrtovčah je bilo odkupljeno že pred leti. Urejen bo na parcelah naprej od zaselka Lisjaki, dovolj blizu vasi, hkrati pa umaknjen od strnjenega naselja, tako da družabni 'živžav' iz igrišča ne bo motil prav nikogar. Idejno zasnovo je izdelala arhitektka Tina Lipovž iz biroja Pika plus. Osrednji del parka za druženje in šport na Vrtovčah bo večnamensko asfaltno športno igrišče dimenzij 28 krat 16 m, s treh strani zavarovano z ograjno mrežo ter z reflektorsko razsvetljavo. Nagib terena se bo izkoristilo za ureditev manjše tribune. Na območju bo urejeno tudi otroško igrišče z igrali. Znotraj parka bo zgrajen objekt, ki bo služil tako za servisne potrebe igrišča, kot tudi za potrebe delovanja društev. 90 m² velik objekt bo vseboval osrednji prostor z manjšo kuhinjo, garderobe in sanitarije. Tla pod nadstreškom objekta bodo tlakovana, tu bo nameščen pitnik. Območje bo imelo svojo lastno čistilno napravo, opremljeno bo z vodovodno in električno napeljavo. Neposredno ob vstopu v športni park bo urejeno parkirišče za približno ducat vozil. V teh dneh idejno zasnovo proučujejo krajani. Predlogi in pripombe bodo predstavljeni na sestanku, predvidoma še pred koncem januarja, na katerem bodo predstavniki KS Šmarje (kamor sodijo Vrtovče), projektantka in sodelavci Občine Ajdovščina poskušali najti čim več optimalnih skupnih rešitev. Nato sledi priprava dokumentacije in pridobivanje gradbenega dovoljenja.