Reka Vipava bo na Ajdovskem ponovno tekla tudi po stranskih rokavih

datum: 04.02.2021
kategorija: Novice

Očiščen rokav Vipave v Batujah

Z namenom ohranitve vodnih habitatov in vzpostavitve stalnega pretoka vode se je Občina Ajdovščina skupaj s partnerji v projektu VIPava lotila sanacije struge reke Vipave. Najprej je bil očiščen zapuščeni rokav reke pri Brjah.

Pasica_VIPava.jpgNa območju porečja reke Vipave so se zaradi v preteklosti izvedenih izravnav glavne struge (regulacij), ki segajo v 80. leta prejšnjega stoletja, zaprli mnogi tako nastali stranski rokavi. S tem se je razpoložljiva vodna površina zmanjšala, kar je posledično privedlo do skrčenja na vodo vezanih habitatov (npr. vidre in vodnih organizmov, s katerimi se ta hrani) in tudi do poplav reke, ki se je pričela razlivati čez sosednja polja in poti. Nova struga je sicer z rokavom ostala povezana preko cevnih propustov, a zaradi majhnega strmca je v času visokih voda začelo prihajati do odlaganja usedlin v začetnem delu rokava. Izoblikoval se je čep, ki ob nizkih vodostajih preprečuje pretok vode skozi rokav. Z namenom ohranitve tako vodnih habitatov kot tudi vzpostavitve stalnega pretoka vode je Občina Ajdovščina skupaj s partnerji projekta VIPava zavihala rokave in se pri Brjah in pri Dolenjah lotila sanacije stranske struge. Nekdaj zapuščeni rokav pri Brjah tako že od lanskega poletja diha svobodneje, saj se je v njem očistilo oba vtoka, ki ga povezujeta z glavno strugo, na njegovo dno pa so namestili usedalnik, iz katerega se bodo nabrane usedline v sodelovanju z Direkcijo Republike Slovenije za vode od zdaj redno čistile. Oko mimoidočih sprehajalcev pa je gotovo že pritegnila tudi novo vzpostavljena sonaravna linija brežin rokava. Podobna dela zdaj čakajo tudi osameli meander pri Dolenjah. Dela za izkop trenutno zasutega okljuka reke Vipave se tam namreč pričenjajo prav v kratkem, sanacija pa čaka tudi stranski rokav Novakova mlinščica. Podobno kot v rokav pri Brjah se bo tudi v tega namestilo usedalnik in tako povečalo pretok vode. V okviru teh posegov se bo saniralo še štiri pregrade zgornjega toka reke Vipave (dve v Vipavski in dve v Ajdovski občini), v strugo reke Vipave pa se bo v naslednjih letih poseglo še večkrat, saj jo v zahvalo zgoraj omenjenemu projektu po vsej svoji dolžini čakajo še drugi podobni lepotni, predvsem pa koristni popravki.