Predstavitveni center Rustjeva hiša: predstavitev poslovnega načrta

datum: 10.02.2021
kategorija: Novice

Občina Ajdovščina je skupaj s štirimi lokalnimi akcijskimi skupinami prepoznala vlogo in pomen tradicijskih znanj ter dediščine kot pomemben razvojni potencial v povezavi s turističnimi in z drugimi podjetniškimi iniciativami. Skupni motiv je, v operaciji sodelovanja LAS »Domače in umetnostne obrti - dediščina in sodobnost«, sprožil procese revitalizacij izbranih domačih in umetnostnih obrti, ki so v preteklosti pomembno oblikovale identiteto posameznih območij.

poslovni načrt rustjeva hišaVipavsko dolino sta pomembno zaznamovali obrti - mlinarstvo in pekarstvo, zato se tukaj tudi nahaja več objektov povezanih s tradicijo le-teh.

V Ajdovščini najdemo Rustjevo hišo, kjer je domovala Ruštjeva pekarna. Lastnik Rustjeve hiše je danes Občina Ajdovščina. Pristojnost Občine je, da lahko vzpostavi prostorske zmožnosti za razvoj neke dejavnosti, ni pa le-ta subjekt, ki bi poslovno dejavnost znotraj obnovljenega objekta tudi izvajala. Za oživitev objekta v polnem smislu (izvajanje dejavnosti v njem) je potrebno poiskati ustreznega upravljavca. Izbor upravljavca je ključen pri zagotavljanju uspešnega in kakovostnega izvajanja programov v objektu, ki izhajajo iz ugotovljenih potreb lokalnega okolja. Zato je odločitev Občine Ajdovščina, da uredi Rustjevo hišo v predstavitveni center, v katerem se bodo izvajale različne kulturne, izobraževalne, umetniške in zabavne dejavnosti s poudarkom na dediščini mlinarstva in pekarstva, le eden izmed operativnih ciljev. Naslednji je neposredno povezan s samim delovanjem objekta, njegovim poslovnim modelom in upravljanjem ter vnosom vsebin, s katerimi bo predstavitveni center tradicionalnih obrti  polno zaživel.

Za ta namen sta bila izdelana poslovni načrt in predstavitveni video, s katerima želi Občina Ajdovščina nagovoriti čim več deležnikov in ciljnih skupin z namenom, da se ustvari zainteresirana skupnost, ki bi nadgradila osnovno idejo, pristopila k oblikovanju in izvajanju vsebin in na ta način vzpostavila dinamično vez z javnostjo, ki bo koristila ta prostor in njegove vsebine.

V predstavitvenem filmu so posebej prikazani tudi primeri dobrih praks, med drugim je izpostavljen Rokodelski center Ribnica.

Revitalizacija Rustjeve hiše v doživljajski predstavitveni center bo ena od najpomembnejših nosilnih vsebin oživitve starega mestnega jedra Ajdovščine. Namen Občine Ajdovščina je, da se skupaj s Pilonovo galerijo in Križajevo hišo postopoma vzpostavi živahno večnamensko kulturno jedro. Izbrani poslovni model Predstavitvenega centra Rustjeva hiša predlaga združitev dveh avtonomnih organizacijskih enot pod skupni zavod, kar lahko omogoči razvoj zelo močne centralne atrakcije in izvedbo zamišljenega programa na način, ki je do obiskovalcev in izvajalcev najbolj prijazen. Ga. Tina Ponebšek, direktorica Pilonove galerije, izpostavlja, da »vidi največji izziv galerijske dejavnosti in dejavnosti novega centra v sodelovanju skupnosti in povezovanju umetnosti in tradicionalnih obrti z inovativnim angažiranim pristopom znotraj inkluzivnega programa za otroke, mladostnike in odrasle«.

Pomemben intelektualni vir znanja in podatkov za izvajanje nove in povezane dejavnosti bodo prinesli zaposleni v Pilonovi galeriji. Ključnega pomena so ljudje, ki bodo povabljeni k soustvarjanju programa, od obrtnikov in rokodelcev pa do vrhunskih umetnikov in ustvarjalcev, saj vrednotenje dediščine izhaja tudi iz tega, kar prebivalci nekega okolja sami prepoznajo kot identiteto in ponos kraja. Domačini so pogosto najbolj izvirni in prepričljivi glasniki lokalnih posebnosti, ki posamezno destinacijo naredijo drugačno od drugih.

 

Operacija sodelovanja LAS »Domače in umetnostne obrti – dediščina in sodobnost« je sofinancirana
s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja preko Programa razvoja podeželja
RS za obdobje 2014 – 2020 / ukrep LEADER/podukrep 19.3

 

Logo evropski kmetijski sklad  LAS