V pripravi tretja izvedba Moje pobude

datum: 21.04.2021
kategorija: Novice

Na aprilski seji so ajdovski občinski svetniki sprejeli sklep o načinu priprave participativnega proračuna v občini Ajdovščina za leti 2021 in 2022. To bo že tretja izvedba Moje pobude v občini Ajdovščina, ki uvaja zanimivo novost – oddajanje predlogov in glasovanje preko mobilne aplikacije.

Prvič smo se občanke in občani občine Ajdovščine o projektih participativnega proračuna odločali v nedeljo, 19. junija 2016, ter izmed 48 predlogov občanov, uvrščenih na glasovanje, izbrali 31 projektov, ki so bili realizirani v letih 2017 in 2018. Dve leti kasneje se je šestim geografsko zaokroženim območjem priključilo še skupino mladih od 15. do 29. leta. Sedem območij je tako ponudilo 56 predlogov, občanke in občani pa smo izglasovali 26 projektov, v veliki meri izvedenih v letih 2019 in 2020. Zbiranje projektnih predlogov in glasovanje za tretjo izvedbo participativnega proračuna v občini Ajdovščina je bilo načrtovano za lansko leto, vendar zaradi koronavirusnih omejitev tega ni bilo mogoče izvesti. Zato bomo občanke in občani k posredovanju predlogov projektov in nato h glasovanju povabljeni v prihodnjih mesecih, v drugi polovici leta pa se bo že pričelo z izvedbo izglasovanih predlogov. Čas je torej za razmislek kako z lastnimi idejami oplemenititi našo skupnost.

Tretja Moja pobuda prinaša novost – obstoječim sedmim se dodaja še osmi paket projektov, vezan na podajo predlogov in glasovanje preko aplikacije Občine Ajdovščina. Projekte bomo torej občani lahko predlagali glede na šest geografsko zaokroženih območij, sedmi paket projektov bodo predlagali in zanje glasovali mladi od 15. do vključno 29. leta. Letošnja novost – osmo območje – je vezana na mobilno aplikacijo občine Ajdovščina, projekte za to skupino bomo tako lahko predlagali vsi občanke in občani, ne glede na starost ali kraj bivanja (geografsko območje), vendar pod pogojem, da bodo projekti oddani preko mobilne aplikacije, preko katere bo nato potekalo tudi glasovanje. Fizično glasovanje na voliščih bo za sedem območij potekalo letos poleti, medtem ko bo zbiranje projektov in glasovanje za osmo območje izvedeno prihodnje leto. Na ta način se želi občanke in občane »privaditi« na sodoben način sodelovanja, ki bo v prihodnosti ponujen kot alternativa. Za območja od 1 do 7 je v proračunu rezerviranih 60.000 evrov za obe leti. Za osmo območje (mobilna aplikacija) pa je v proračunu za leto 2022 rezerviranih še dodatnih 60.000 evrov.