Občina Ajdovščina osvojila prvo stopnjo modela CAF

datum: 16.06.2021
kategorija: Novice

Občina Ajdovščina je osvojila prvo stopnjo standarda kakovosti po modelu CAF. Gre za model samoocenjevanja, prilagojen javni upravi, katerega cilj je izboljšanje poslovanja na vseh ravneh.

10. junija je preko spletne aplikacija Zoom potekala podelitev priznanj osvojenih stopenj modela CAF(Common Assessment Framework). Občina Ajdovščina je prejela priznanje za osvojeni prvi korak – Začetnik CAF. Pobuda za vključitev v model je prišla z Ministrstva za javno upravo, ki je odgovorna ustanova za CAF v Sloveniji. Prva različica modela CAF sega v leto 2000 in odtlej predstavlja enoten standard kakovosti upravljanja z javnimi zadevami po vsej Evropi in drugod, ki ga uporablja že preko 4000 organizacij v 55 državah.

V Občini Ajdovščina smo pričeli model uvajati v letu 2019. Gre za postopek samoocene na podlagi 9 meril, osrednji cilj uvajanja CAF pa je izboljšanje poslovanja uprave na vseh ravneh – tako v odnosu do strank, poslovnih partnerjev, med sodelavci ter do občank in občanov nasploh, kot tudi pri samem poslovanju – od nadzora nad izvajanjem notranjih aktov, do izboljšanja skladnosti poslovanja z navodili, zakonodajo, pa tudi sodobnimi trendi – kot na primer uvajanje digitalizacije, večja informacijska varnost in podobno. Projektna skupina naše uprave je tako skozi zastavljena merila opravila samooceno. Postopek je potekal ravno v času epidemije, kar je precej otežilo delo. Kljub temu je v zastavljenem času opravila delo ter pripravila akcijski načrt s hitrimi izboljšavami in ukrepi. Od predlaganih osmih hitrih izboljšav jih je nekaj že izvedenih, za 14 določenih ukrepov pa imamo dve leti časa. Gre za področja dela, postopke, opravila, kjer so se pokazale določene pomanjkljivosti, ki jih želimo popraviti, posodobiti ali natančneje opredeliti načine, navodila ali odgovorne. Delo projektne skupine je bilo učinkovito, razprave na srečanjih skupine so bile pestre, predlogi pa soglasno sprejeti.

Med javnimi ustanovami v Sloveniji, ki so uvedle model CAF, je veliko upravnih enot, agencij, zavodov, tudi ministrstev, vendar razmeroma malo občin. Občina Ajdovščina je torej med prvimi, ki so se lotile pregledovati in samoocenjevati delo na podlagi certificiranega modela kakovosti.