Kmalu pričetek gradnje vodooskrbnega sistema Hubelj-Skuk

datum: 13.09.2021
kategorija: Novice

Tik pred izvedbo je ena večjih naložb v oskrbo s pitno vodo na Ajdovskem – gradnja vodooskrbnega sistema Hubelj-Skuk. Na novo bo na javni vodovod priključenih 400 gospodinjstev. Občina bo s 6,3 milijona evrov vredno investicijo povezala vodovod Hubelj in Skuk ter vodo iz sistema vodovoda Gora pripeljala vse tja do Hrušice. Dela se bodo pričela že prihodnji mesec.

Prejšnji teden smo s strani Službe vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko prejeli skukodločitev o sofinanciranju projekta Celovito hidravlično uravnoteženje vodooskrbnega sistema Hubelj-Skuk, s katerim bo Občina zagotovila dobrih 17 kilometrov vodovoda in višje standarde pri oskrbi z zdravo pitno vodo za skoraj 17 tisoč prebivalcev. Na novo se bo na vodovod priključilo 400 gospodinjstev. Za eno izmed največjih investicij v oskrbo s pitno vodo smo uspeli iztržiti dobre tri milijone evropskih sredstev, pol milijona bo prispevala država, 2,7 milijona pa dodal občinski proračun. V okviru projekta bo zgrajen nov vodohran pri vodarni Hubelj z zmogljivostjo do 3000 kubičnih metrov vode, 2,8 kilometra dolg vod bo povezal vodarno pri Hublju in zajetje Skuk nad Lokavcem, speljan pa bo tudi nov cevovod od Cola do najbolj vzhodnega dela občine. Nova investicija bo veliko doprinesla predvsem prebivalcem KS Podkraj – zagotovila bo zdravo in kakovostno pitno vodo prek navezave na vodovod Gora in zajetji Skuk ter Hubelj. vodarnaVoda bo speljana vse do Stare pošte v zaselku Hrušica. Projekt je bil z vidika projektne in tehnične zasnove izjemno zahteven in obsežen, pove vodja oddelka za gospodarstvo in razvojne zadeve, Janez Furlan, ter ob tem pojasnjuje: »S to investicijo bomo uspeli zagotoviti dovoljšne zaloge pitne vode tudi v primeru okvar v vodarni, hkrati pa se bo optimiziralo delovanje vodarne – nadvse pomembna je tudi povezava Hubelj Skuk v skupni sistem, še posebej v primeru izpada ali onesnaženja … Zdravo pitno vodo pa bomo pripeljali tudi na območje KS Podkraj, kjer se ljudje s pitno vodo oskrbujejo iz več krajevnih vodovodov, ki so delovno v upravljanju lokalnih vodnih skupnosti in zasebnikov, delno pa javnega podjetja.« Občina mora zgolj še končati postopek izbire izvajalca, pričetek del je predviden prihodnji mesec.

Logo_EKP_kohezijski_sklad_SLO_slogan.jpg

 Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.