Prejeta donacija Taje in Iva Boscarola

datum: 31.05.2022
kategorija: Novice

Na današnji novinarski konferenci je potekal slovesen podpis izjave ob prejeti donaciji, ki sta jo Taja in Ivo Boscarol namenila občini Ajdovščina. Denarna sredstva donacije so že na računu Občine Ajdovščina, ki je že pristopila k začetnim korakom za realizacijo projektov, ki bodo z donacijo uresničeni zlasti področju zdravstva, zaščite in reševanja, poudarek pa bo tudi na ozelenitvi mesta in okolice.

Občina Ajdovščina je 26. maja 2022 od donatorjev Taje in Iva Boscarola prejela nakazilo donatorskih tadejsredstev v višini 21 milijonov evrov. Donatorja sredstva v višini 10 milijonov evrov namenjata splošni družbeni koristi s področja zdravstva v občini Ajdovščina, in sicer vzpostavitvi sodobnega zdravstvenega centra v Ajdovščini z novim zdravstvenim domom, centrom nujne medicinske pomoči in lekarno, s katerim se bo izboljšal dostop občank in občanov do primarne ravni zdravstvenega varstva in s tem nivo njihove zdravstvene oskrbe. Z dnem pričetka obratovanja ZD in lekarne v novem objektu bo v mestu vzpostavljen tudi potniški promet. 10 milijonov evrov bo šlo v splošno družbeno korist s področja  zaščite in reševanja v občini Ajdovščina ter širši primorski regiji. Namenjena bodo za vzpostavitev večnamenskega helikopterskega centra v Ajdovščini z operativno servisnim objektom, helikopterjem in hangarjem, ki bo zagotavljal 24-urno pripravljenost za intervencije na območju Krasa, Trnovsko - Nanoške planote, Soške doline in Vipavske doline. V logističnem centru bo poleg zdravstvenega doma in lekarne zgrajen še gasilsko-reševalni center in nova policijsko postajo, tako da bodo vse reševalne službe združene na enem območju mesta.

Milijon evrov pa bo porabljenih za ozelenitev in hortikulturno ozelenitev mesta Ajdovščina in njegove okolice. Nekateri projekti za hortikulturno ozelenitev Ajdovščine in podeželja so že pripravljeni, tako da bo za to namenjen milijon evrov občina začela že kmalu črpati, končani pa bodo v roku dveh let. 

e

Donatorja sta še štiri milijone evrov namenila za gradnjo in ureditev muzeja letalstva, donacijo bo ajdovska občina prejela tedaj, ko bo pridobljeno zemljišče in vzpostavljeni postopki za gradnjo, zaključek projekta je načrtovan do leta 2026.

novinarskaŽupan Tadej Beočanin se je donatorjema v imenu občank in občanov zahvalil za plemenito gesto, ki bo nedvomno izboljšala kakovost življenja občank in občanov. Napovedal je, da bo Občina še naprej trdno sodelovala z donatorjema in si po svojih najboljših močeh predano prizadevala za uresničitev zastavljenih projektov za dobrobit celotne skupnosti.  Ivo Boscarol je ob slovesnem podpisu izrazil pohvalo, da je Občina ažurno in prizadevno stopila k projektom, in napovedal, da si bosta skupaj s hčerko Tajo še nadalje prizadevala za razvoj lokalne skupnosti in izrazil ponos, da sta s svojo donacijo zgled ter v spodbudo tudi drugim. Njegovo novo podjetje Boscarol d. o. o.  načrtuje tudi vlaganje v nepremičnine, zlasti na področju stanovanjske gradnje.  

noviNovinarske konference so se udeležili tudi vodje občinskih oddelkov, direktor zdravstvenega doma Egon Stopar, poveljnik CZ Igor Benko in direktorica Lekarne Ajdovščina Katja Krušič.