Lokavec: gradbena dela zaključena

datum: 30.01.2024
kategorija: Novice

Gradbena dela na prenovi 500 m odseka ceste v Lokavcu so zaključena

Z zarisanimi talnimi oznakami in namestitvijo prometne signalizacije so se zaključila gradbena dela na prenovi odseka ceste skozi Lokavec. Gradbiščne oznake tako na terenu ostajajo le še do temeljitega tehničnega pregleda upravljavca ceste, ki bo predvidoma še v februarju.

Poleti 2022 se je zbiralo ponudbe, dokončevalo papirnati del projekta, tudi še odkupovalo nekatera potrebna zemljišča. Januarja 2023 je bil izbrani izvajalec, podjetje Zigrad iz Idrije, uveden v delo. Pred kratkim pa je bil opravljen še zadnji korak – zarisane so bile talne označbe in nameščena prometna signalizacija. Gradbena dela na prenovi 500 m odseka ceste skozi središče Lokavca so zaključena, prometna varnost v tem najbolj živahnem delu Lokavca pa bistveno boljša. V okviru naložbe se je prenovilo komunalno infrastrukturo pod cesto, ob obeh straneh cestišča se je zgradilo pločnik, cestišče je preplaščeno z novo asfaltno prevleko, območje pa razsvetljeno z novo nameščeno javno razsvetljavo. Vsi priključki so priključeni, nameščena je varovalna ograja ob cesti pri podružnični osnovni šoli, urejena je okolica.

Finančno je pri izvedbi pomagala država Slovenija, ki je sofinancirala naložbo v vižini 746.122,15 evrov, Občina Ajdovščina pa je iz proračuna primaknila še 195.188,37 evrov. Za sedaj so na območju prenove še vedno gradbiščne oznake, ki pa se bodo umaknile nemudoma po opravljenem tehničnem pregledu upravljavca cest.