Odprti občinski javni razpisi za spodbudo gospodarstvu

datum: 01.02.2024
kategorija: Novice

Na občinski spletni strani so danes, 1. februarja, objavljeni trije javni razpisi za podporo gospodarstvu: za spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete, za spodbujanje projektov inovacij in za spodbujanje udeležbe na sejmih in razstavah v letu 2024. Javni razpisi so odprti do porabe sredstev oziroma najkasneje do 15. 4. 2024.

Javni razpis za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero za spodbujanje investicijskih vlaganj v proizvodne in storitvene kapacitete v občini Ajdovščina za leto 2024 je namenjen subvencioniranju obrestne mere kreditov, za ta namen je v občinskem proračunu rezerviranih 150.000 evrov. Upravičenci do kreditnih sredstev so mikro, majhna, srednja, majhna enotna, srednja enotna podjetja ter samostojni podjetniki posamezniki, ki investirajo na območju občine Ajdovščina. Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma do 15. 4. 2024.

Javni razpis za spodbujanje udeležbe na sejmih in razstavah v letu 2024 je namenjen spodbudi podjetjem za sodelovanje na sejmih in razstavah za izboljšanje prepoznavnosti svojih proizvodov in storitev med domačo in mednarodno poslovno javnostjo. Sofinancira se upravičene stroške individualnih sejemskih nastopov v Sloveniji in tujini podjetjem s sedežem v občini Ajdovščina, do 50 % upravičenih stroškov oziroma največ 2.000 evrov na posamezen sejem/razstavo. Posamezno podjetje na tem razpisu lahko kandidira samo z eno vlogo, s katero pa lahko prijavi udeležbo na dveh sejmih ali razstavah. Rok za prijavo na ta razpis je 15. 4. 2024.

Javni razpis za spodbujanje projektov inovacij v letu 2024 pa želi podpreti podjetja in posameznike s sedežem oziroma stalnim bivališčem v občini Ajdovščina pri oblikovanju produktne inovacije oziroma izdelave začetnega prototipa produktne inovacije. Med ocenjevalnimi kriteriji največ točk prinesejo dodatne visoko kvalificirane zaposlitve in višja že vložena sredstva v novost. Maksimalna višina dodeljene državne pomoči na posamezno vlogo je 5.000 evrov. Rok za prijavo na ta javni razpis je 15. 4. 2024.