Napoved 11. redne seje Občinskega sveta Občine Ajdovščina

datum: 05.02.2024
kategorija: Novice

Občinski svet Občine Ajdovščina

11. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina bo potekala prihodnji teden, v četrtek, 15. februarja. Napovedanih je 13 točk dnevnega reda, med drugim bo govora o varnosti v naši občini v letu 2023, svetniki bodo potrjevali Strategijo športa v občini Ajdovščina do leta 2030, nadzorni odbor bo predstavili poročila o izvedenih nadzorih.

Prihodnji teden, v četrtek, 15. februarja, bodo ajdovski svetniki zasedali na svoji redni 11. seji. Med drugim bodo obravnavali tudi varnostno problematiko. Gosta seje bosta komandir ajdovske Policije Marko Terbovšek, ki bo predstavil poročilo Policijske postaje Ajdovščina o delu na območju naše občine v lanskem letu, ter vodja medobčinske redarske službe Dušan Bremec, s poročilom o delu redarske službe v letu 2023. Pripravljena je Strategija športa v občini Ajdovščina do leta 2030, ki zajema tako športne programe kot tudi načrt izgradnje in posodabljanja športnih objektov. Svetniki bodo odločali še o določitvi takse za obravnavo zasebnih pobud za spremembo namenske rabe prostora v OPN, o ceni 24-urne dežurne pokopališke službe, Nadzorni odbor bo predstavil izvedene nadzore, opravljenih bo nekaj imenovanj ter obravnavane še nekatere druge zadeve.

Napoved seje.

Sejo boste lahko spremljali v živo preko občinske spletne strani.