Vpis otrok v Otroški vrtec Ajdovščina za šolsko leto 2024/25

datum: 07.02.2024
kategorija: Novice

Otroški vrtec Ajdovščina obvešča starše predšolskih otrok, da bo vpis otrok v vse enote in oddelke vrtca potekal od ponedeljka, 12. 2. 2024 do petka, 16. 2. 2024.

Obrazec »Vloga za vpis« je dosegljiv na spletni strani vrtca www.mojedete.si, ali pa ga lahko prevzamete v pisarnah pomočnic ravnateljice. Ustrezno izpolnjeno vlogo za vpis z vsemi podatki in ustreznimi dokazili, lahko:

1.    Pošljete po pošti na uradni naslov vrtca: Otroški vrtec Ajdovščina, Pot v Žapuže 14, 5270 Ajdovščina, s pripisom – vpis v enoto vrtca (npr. Selo, Col, Vipava, Podnanos…).

Vloga, poslana po pošti, se bo štela za pravočasno, če bo prispela na naslov vrtca do 16. 02. 2024 oziroma bo oddana zadnji dan vpisa s priporočeno pošiljko.                                                               

2.    Prinesete osebno v pisarno pomočnice ravnateljice ali oddate v poštni nabiralnik pri vhodu v tri matične enote vrtca vsak delavnik med 9.00 in 15.00, v sredo, 14. 02. 2024 pa od 9.00 do 17.00.

·         V vrtcu na Ribniku bomo sprejemali vloge za enote: Ribnik, Lokavec in Col.

·         V vrtcu Ob Hublju bomo sprejemali vloge za enote: Ob Hublju, SŠ V. Pilon, Črniče, Selo in Vipavski Križ.

·         V vrtcu Vipava bomo sprejemali vloge za enote: Vipava, Vrhpolje, Podnanos in Budanje.

Vloga, oddana v poštni nabiralnik vrtca, se bo štela za pravočasno, če bo oddana v nabiralnik vrtca do 16. 02. 2024 do 12.00 (zadnji prevzem).

Staršem bomo po prejemu vloge ali na elektronski ali na domač naslov posredovali potrdilo o prejemu vloge. Vlog, ki jih boste poslali po e-pošti, ne bomo obravnavali. Prosimo, da upoštevate zgoraj navedeni možnosti oddajanja.

Starše otrok, ki so v vrtec že vključeni, pa bi želeli z novim šolskim letom za svojega otroka:

·         spremembo enote vrtca,

·         zamenjavo programa (celodnevni, poldnevni, oddelek z elementi montessori, klasični oddelek)

ali

·         odložitev všolanja v prvi razred,

obveščamo, da morate izpolniti poseben obrazec (dosegljiv na spletni strani), ki ga v enakem časovnem obdobju posredujete na zgoraj navedena načina.

Starši, ki ste oddajali vloge med letom, vendar zaradi zasedenosti vrtca vašega otroka nismo mogli sprejeti, morate ponovno oddati novo vlogo v času rednega vpisa, v kolikor še vedno želite vpisati otroka v naš vrtec.

Starši, ki imate otroka že vključenega v naš vrtec, ga za prihodnje šolsko leto ne vpisujete  ponovno.

Za več informacij smo na voljo:

Enota Ribnik, Lokavec, Col: vodja.ribnik@mojedete.si041 458 526

Enota Ob Hublju, SŠ Veno Pilon, Črniče, Selo, Vipavski Križ: vodja.hubelj@mojedete.si, 041 458 525

Enota Vipava, Vrhpolje, Podnanos, Budanje: vodja.vipava@mojedete.si041 458 527