Posezite po znanju: Letni program izobraževanja odraslih

datum: 23.02.2024
kategorija: Novice

Na januarski seji ajdovskega občinskega sveta je bil sprejet Letni program izobraževanja odraslih 2024, ki ga pripravlja in izvaja Ljudska univerza Ajdovščina. Pripravljavci so pri snovanju upoštevali različna vsebinska področja, od zviševanja ravni pismenosti, splošne izobrazbe, zdravega življenjskega sloga do spodbujanja aktivnega državljanstva in medgeneracijske povezanosti.

Izdelovalci programa so v uvodu zapisali: »Program za leto 2024 s svojimi vsebinami in cilji odgovarja na aktualne potrebe časa in okolja ter ljudi, ki v njem živijo. Z LPIO sledimo viziji nacionalnega programa izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji: Odrasli prebivalci Slovenije imajo v vseh življenjskih obdobjih enake možnosti in spodbude za kakovostno učenje in izobraževanje za svoj celostni razvoj in sonaravno bivanje.«

Tudi v letošnjem letu bo aktivno deloval program Večgeneracijski center, katerega namen je ustvarjanje podpornega okolja za druženje in izmenjavo znanj, izkušenj različnih generacij. V okviru centra bodo vzpostavljeni krožki in delavnice za kakovostno preživljanje prostega časa, v programu e-družabništvo se bodo generacije družile na daljavo, v sklopu Aktivno druženje vasi se bo del programa odvijal na našem podeželju. Večgeneracijski center pa ponuja tudi računalniške urice, urice slovenščine ter razstavni prostor v avli Ljudske univerze.

Program Znanje za vse je namenjen hitremu obvladovanju različnih aktualnih izzivov – bodisi iz področja digitalizacije, globalizacije, bodisi s področja demografije ter okoljskih in podnebnih izzivov. Razdeljen je na različne sklope: družinska vzgoja, IKT, e-storitev, tuji jeziki, razvoj različnih pismenosti … vključeval bo različne oblike učenja.  

Program Za vas se želi s svojimi izobraževanji približati tistim, ki ta znanja potrebujejo, na način, da se prilagodijo, da vseživljenjsko učenje približajo različnim ciljnim skupinam, tudi izven mestnega središča. Potekal bo v obliki študijskih krožkov, ki delujejo po principu spontanega druženja in medsebojnega povezovanja ljudi v kraju, hkrati pa temeljijo na izobraževalnih vsebinah, ki izhajajo iz potreb cele skupine in kraja.

Učni center Brje ima že dodobra uveljavljen in priljubljen izobraževalni program, ki temelji na znanju za podeželje, predvsem s področja pridelave in predelave sadja, zelenjave in drugih užitnih rastlin.  

Najmlajši pa je program Moja slovenščina, namenjen vsem, katerih materni jezik ni slovenščina, pa bi se radi naučili sporazumevati v slovenščini, predvsem zaradi hitrejše integracije v naše lokalno okolje.

Letni program izobraževanja odraslih financira Občina Ajdovščina. Za letošnje leto je za ta namen v proračunu rezerviranih 71.052 evrov. Vsa ponujena izobraževanja so za udeležence brezplačna, zato le posezite po tej dragoceni dobrini. Sledite napovedim izobraževanj na spletni strani Ljudske univerze Ajdovščina