Občina Ajdovščina se je prebila v sam razvojni vrh

datum: 27.02.2024
kategorija: Novice

Analizo ISSO je letos pokazala izjemen potencial naše občine, ki se je zavihtela na 3. mesto med 212 občinami v Sloveniji, kar Ajdovščino uvršča v sam vrh razvojnega potenciala. V celoti gledano je rezultat odličen, ob tem pa so vrednosti kazalnikov močno uravnotežene, na področju trga dela smo se denimo zavihteli v sam slovenski vrh, na 1. mesto. Občina Ajdovščina si je s tem prislužila ZLATI ISSSO certifikat razvojne odličnosti za leto 2024.

tZlati kamen je v slovenski javnosti najbolj odmevno strokovno srečanje na področju lokalne samouprave, kjer si izkušnje ter poglede o razvojnih možnostih ter dobrih praksah izmenjajo najvišji predstavniki lokalnih skupnosti, predstavniki gospodarstva kot tudi vladni predstavniki. Je edini dogodek, ki je hkrati tudi vrhunec večmesečnega raziskovalnega dela o razvojnem napredku slovenskih občin v sklopu raziskovalnega projekta in izbora Zlati kamen. Na dogodku vsako leto razglasijo razvojno najbolj prodorne občine Slovenije. Letošnja rdeča nit izbora za nagrado Zlati kamen 2024 je občinska prostorska politika.

Občina Ajdovščina se je letos po analizi ISSO uvrstila na 3. mesto med vsemi slovenskimi občinami. To jo uvršča med občine, ki ponujajo prebivalcem kakovostno raven življenja. Uvrstitev občini prinaša ZLATI tISSO certifikat razvojne odličnosti za leto 2024. Izhodišče za podelitev certifikata so konkretni in merljivi podatki, združeni v Indeks ISSO. Sestavljeni indeks je izračunan s pomočjo 54 kazalnikov, ki so razvrščeni na osem vsebinskih področij. Če pogledamo indekse za posamezna področja, se Ajdovščina posebej dobro uvršča na šestih. Na področjih trga dela, življenjskega standarda in gospodarstva se Ajdovščina uvršča v zgornjo desetino slovenskih občin. Trenutna situacija na trgu dela Ajdovščino celo uvršča na 1. mesto med vsemi občinami v državi. Še na treh področjih je Ajdovščina uvrščena v prvo četrtino slovenskih občin. Ta tri področja so izobrazba, okolje in demografija. Tudi na preostalih dveh področjih – torej glede na družbeno povezanost in proračunsko učinkovitost – se uvrščamo nadpovprečno ugodno. V celoti gledano je rezultat odličen, ob tem pa so vrednosti kazalnikov močno uravnotežene. Le na dveh področjih Ajdovščina ni uvrščena izrazito nadpovprečno, ampak od povprečja odstopa »samo« v manjši meri. Gre za proračunsko učinkovitost (kjer se odražajo tudi investicijski cikli) in družbeno povezanost. Le pri malo indikatorjih občina izraziteje odstopa v negativni smeri – gre za kazalnike, ki so povezani s hitrim razvojem gospodarstva, kot so količine odpadkov in poraba električne energije. A še pri odpadkih letošnja analiza kaže znaten premik na bolje, saj se je dinamika rasti količin zbranih odpadkov precej umirila.

Vrednost sestavljenega indeksa ISSO se je v primerjavi z lansko analizo izrazito izboljšala. Četudi pozitivno dinamiko zaznavamo pri večini občin, je Ajdovščina uspela svojo uvrstitev še izboljšati in je letos glede na razvojni položaj na tretjem mestu: zaostaja le za Ljubljano in Komendo (slednja ima že ves čas izjemno močne vrednosti kazalnikov na račun dobro situiranega prebivalstva in močne poslovne cone).

t»Pred desetimi leti se je Ajdovščina glede na vrednost indeksa ISSO uvrščala na 56. mesto. Tako je bilo še leta 2017. Ta uvrstitev je bila posledica zatona »stare« industrije v kraju in s tem negativnih gibanj na začetku prejšnjega desetletja. Pričakovali smo lahko odboj navzgor in postopno normalizacijo stanja. Glede na vse danosti bi se uvrstitev občine lahko ustavila nekje med 20. in 30. mestom. To bi bila precej dobra uvrstitev, boljša od vrste mestnih občin. Toda v Ajdovščini se izboljševanje ni ustavilo in občina se je prebila prav v slovenski vrh. Tega ni mogoče pojasniti zgolj s posameznimi srečnimi okoliščinami – to je lahko le rezultat kakovostnega in trdega dela. Zato si Ajdovščina zasluži vse čestitke,« so še pojasnili v ISSO analizi.

Izjemnega uspeha se je razveselil tudi župan Tadej Beočanin, ki je izpostavil: »Letos smo se prebili v sam vrh občin z najmočnejšim razvojnim položajem v Sloveniji, kar je rezultat načrtnega dela, delavnih in predanih ljudi ter vzpodbudnega okolja, v katerem živimo. Razvojni adut naše občine je gospodarstvo, v tesni zvezi z dinamičnim trgom dela. Vesel pa sem, da se vse bolj viša življenjski standard, ki ga uživa celotno naše prebivalstvo. Še naprej si bomo prizadevali za doseganje visoke kakovosti bivanja na vseh področjih delovanja, da bomo na krilih vzpodbudnega razvoja krmarili v uspešno prihodnost.«