Nujna medicinska pomoč v Ajdovščini ostaja

datum: 28.02.2024
kategorija: Novice

V medijih smo pred kratkim zasledili informacijo o seznamu satelitskih urgentnih centrov, na katerem ni Zdravstvenega doma Ajdovščina, kar je sprožilo val različnih interpretacij. Nujna medicinska pomoč v Ajdovščini ostaja, prav tako bo po načrtih stekla gradnja novega zdravstvenega centra, v katerem bodo zagotovljeni pogoji za izvajanje nujne medicinske pomoči in helikopterske nujne medicinske pomoči.

V izogib različnim interpretacijam uredbe, ki jo je zdravstveno ministrstvo objavilo pred kratkim,  objavljamo informacije o stanju in načrtovanju nujne medicinske pomoči v Ajdovščini. Vlada je na predlog zdravstvenega ministrstva sprejela uredbo o programih storitev obveznega zdravstvenega zavarovanja, ta med drugim prinaša novosti tudi na področju nujne medicinske pomoči. Predvideva namreč vzpostavitev 15 satelitskih urgentnih centrov, ki bodo tako kadrovsko kot tehnično okrepili obravnavo pacientov. Ker na seznamu ni Ajdovščine, so se ponekod pojavila različna razumevanja uredbe, da se v Ajdovščini ukinja nujna medicinska pomoč in tudi drugi načrti, povezani z gradnjo novega zdravstvenega centra in vzpostavitve helikopterske nujne pomoči, ki niso resnična in niso skladna z načrtovanjem in projekti, ki so v teku.

»Objavljen seznam zdravstvenega ministrstva o satelitskih urgentnih centrih je tako rekoč osnova, vodilo, da se začrtajo smernice, po kateri naj se v bodoče ureja mreža nujne medicinske pomoči v državi,« izpostavlja direktor ZD Ajdovščina Egon Stopar. Uredba sicer ne predvideva postavitve satelitskega urgentnega centra v Ajdovščini, nujna medicinska pomoč pa bo v obliki, kot jo poznamo danes, delovala nemoteno tudi v prihodnje. Predvidena je tudi skorajšnja vključitev NMP Ajdovščina v dispečerski sistem zdravstva Ljubljana (DSZ LJ) in vzpostavitev ekipe t. i. vozila urgentnega zdravnika. Direktor ZD Ajdovščina je ob tem povedal, da je Zdravstveni dom lani poleti ob pomoči občin ustanoviteljic že vzpostavili prilagojeno obliko tovrstnega delovanja, ki se je izkazala kot zelo dobra rešitev. »Naredili bomo vse, da bomo ob vključitvi v Dispečerski sistem zdravstva Ljubljana to zadevo ustrezno uredili – organizacijsko in finančno,« je še izpostavil direktor.

Na stanje in nadaljnje načrte, vezane na izvajanje nujne medicinske pomoči na našem območju, se je odzval tudi župan Tadej Beočanin. »Odločitev, ki jo je sprejela vlada o vzpostavitvi satelitskih urgentnih centrov, je skladna s pogovori, ki smo jih imeli z ministrstvom v preteklem obdobju, in ta odločitev v nobenem primeru ne izključuje centra za helikoptersko nujno medicinsko pomoč in niti ne napoveduje kakršnegakoli ukinjanja nujne medicinske pomoči, kot jo v Ajdovščini poznamo danes,« pojasnjuje župan Tadej Beočanin.

Želja in cilj našega zdravstvenega doma ter lokalne skupnosti je zagotavljanje ustrezne oblike zdravstvene pomoči, ki bo z novim zdravstvenim centrom nudila optimalne zdravstvene storitve.