V letu 2024 več sredstev za šport

datum: 12.03.2024
kategorija: Novice

Na zadnji seji Občinskega sveta Občine Ajdovščina je bil sprejet Letni program športa v občini Ajdovščina. Več sredstev se namenja investicijam v športne objekte, pa tudi programom. Pri nastanku dokumenta je sodelovala tudi Športna zveza Ajdovščina.

Po sprejemu prve strategije športa, ki širše načrtuje dolgoročni razvoj športnih programov in športne infrastrukture, je bil na 12. redni seji sprejet še Letni program športa, ta pa določa programe in področja športa, ki se sofinancirajo v posameznem koledarskem letu in višino sredstev iz občinskega proračuna. Tudi pri nastajanju tega dokumenta je aktivno sodelovala Športna zveza Ajdovščina. V letošnjem letu se za potrebe športnih programov in investicij v športno infrastrukturo namenja več sredstev. V letni program športa so vključene tudi tehnične panoge ter sofinanciranje zaposlitev v športnih društvih, za kar se v letošnjem letu namenja 71.850,69 evra.

Med investicijami se največ sredstev namenja za izgradnjo gimnastične dvorane ter razsvetljavi nogometnega stadiona. Precej sredstev se usmerja v podeželsko športno infrastrukturo: zaključuje se gradnja Športnega parka Vrtovče, nadaljevalo se bo urejanje Športnega igrišča Selo, izdelani bodo projekti za športno igrišče ob šoli v Budanjah, sredstva se namenja izgradnji pomožnih objektov ob skakalnici Kovk, v Športnem parku Predmeja se bo urejalo objekte, športne pomožne objekte se bo nameščalo v Športnem parku na Colu, izdelana bo projektna dokumentacija za Športni park Dolga Poljana, začenja se gradnja Športno rekreacijskega objekta v Skriljah, urejalo se bo dokumentacijo za legalizacijo Športnega parka Grbavica na Ustjah, popravljalo se bo telovadnico v Črničah … Preko participativnega projekta Moja pobuda pa so bili izglasovani tudi naslednji projekti, ki bodo izvedeni v letošnjem letu: urejanje Športnega parka Tiha dolina, ploščad in plezalna stena na Športnem igrišču Col, naprave za rekreacijo na prostem v Selu in okoli.