Usposabljanja interpretatorjev rimske kulturne dediščine

datum: 13.03.2024
kategorija: Novice

V soboto 9. marca 2024 je v Ajdovščini potekala prva brezplačna delavnica usposabljanja interpretatorjev rimske kulturne dediščine z namenom aktivacije in opolnomočenja udeležencev za interpretacijo rimske kulturne dediščine in ovrednotenje razvojnega potenciala, ki ga le ta prinaša.

 Celodnevna delavnica je bila namenjena terenski predstavitvi območja Kastre, izmenjavi dobrih praks, spoznavanju izbranih točk, predavanju o uporabniški izkušnji in pregledu možnosti povezovanja z dogodki. Delavnico je vodil interpretator dediščine pozne antike Géza Frank, poznan tudi pod umetniškim imenom  Flavius Stilicho. Najprej smo na delavnici govorili o načelih in dobrih praksah »žive zgodovine« in »zgodovinske interpretacije«. Sledila je predstavitev zgodovinskega konteksta Kastre in drugih arheoloških lokacij na območju iz 4. stoletja našega štetja. Sledil je voden ogled po zgodovinskem jedru Kastre, s predstavitvijo možnosti interpretacije dediščine in žive zgodovine na tem območju. V nadaljevanju je potekala predstavitev mode in kulture iz4. stoletja našega štetja. Sledila je vodena delavnica s praktičnim prikazom izdelave moške civilne tunike, moške vojaške tunike, ženske tunike dveh različnih stilov, vojaškega in civilnega plašča in ženske pale. Na delavnici sta sodelovala tudi interpretatorja pozne antike Miha Franca iz Kulturnega društva Vespesjan ter Giuseppe Catterin iz skupine interpretatorjev Numerus Italiorum.

Usposabljanje je omogočil čezmejni projekt RIMROM, ki ga financira Evropska unija iz Sklada za male projekte GO! 2025 programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027, ki ga upravlja EZTS GO. V projektu sodeluje tudi Fundacija Oglej, ki se ukvarja z razvojem in promocijo arheoloških najdišč vpisanih na seznam UNESCOVE svetovne dediščine.

Usposabljanje interpretatorjev rimske kulturne dediščine RIMROM nagovarja potencial skupne bogate rimske dediščine v čezmejnem prostoru. Usposabljanje stremi k opolnomočenju interpretatorjev, ponudnikov ter strokovne javnosti za oblikovanje dodatne kulturne in turistične ponudbe v čezmejnem prostoru, ki jih aktualni trendi sodobnega kulturnega turizmu narekujejo. V prihodnje se nadejamo, da bo usposabljanje koristilo celotni skupnosti in ne le prijavljenim posameznikom, saj se bo znanje prenašalo in dopolnjevalo tudi v sklopu dogodkov kulturnega turizma.

»Projekt ROMROM financira Evropska unija iz Sklada za male projekte GO! 2025 programa Interreg VI-A Italija-Slovenija 2021-2027, ki ga upravlja EZTS GO. Il progetto ROMROM è finanziato dall’Unione europea nell’ambito del Fondo per piccoli progetti (Small Project Fund) GO! 2025 del Programma Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027, gestito dal GECT GO.«

t