Za Ajdovščino trije zadetki

datum: 14.03.2024
kategorija: Novice

Te dni so prispeli rezultati lanskoletnega razpisa programa Interreg Adrion, na katerem so za 65 milijonov evrov kandidirale tako članice Evropske unije kot tudi nekatere države, ki k Uniji šele pristopajo. Občina Ajdovščina je bila uspešna s kar vsemi tremi prijavami, ki so vezane na razpise s področja civilne zaščite ter ukrepov zoper klimatskih sprememb.

tČe smo še nedavno tega poročali o novem projektu na programu Centralna Evropa, pa smo te dni izvedeli kar za tri nove uspešne zgodbe. Zopet se bo krepila ajdovska civilna zaščita, ki se bo opolnomočila z novo opremo, in sicer tako fizično za lastno delovanje kot tudi programsko in strojno opremo za potrebe preventive pred naravnimi nesrečami. V času klimatskih sprememb, ko nas vremenske ujme vsakič znova opozarjajo, kako nepredvidljiva zna biti narava, bodo nove pridobitve še kako dobrodošle.

V okviru projekta LANDS, katerega izvajanje se namenja pametnemu upravljanju, se bodo zbirali in analizirali podatki o plazovih za namen izboljšanja same preventive. Druga dva projekta se prav tako dotikata področja klimatskih sprememb oziroma boja z njimi, pri čemer se bo prvi zopet ukvarjal s plazovi. Pri projektu, imenovanem NBS4RESILIENCE, bo Občina namreč nameščala senzorske naprave za njihovo detekcijo. Projekt BEALERT pa bo naslavljal tematiko požarov. Za boljše zaznavanje nevarnosti in posledično preprečevanje požarov bomo namestili detektorske naprave in kupili vremenske postaje.

Vse se bo povezovalo na skupni aplikaciji, namenjeni posredovanju podatkov na enem mestu. In če se je pri preteklem uspešno zaključenem projektu prejšnje programske perspektive Interreg ADRIONA po imenu TRANSCPEARLYWARNING ustvarilo aplikacijo oziroma skupno platformo za upravljanje intervencij z enega mesta, se bodo zdaj tudi podatki za predvidevanje različnih naravnih nesreč, do katerih je trenutno potrebno dostopati 'peš' oziroma preko različnih virov, prav tako nalagali oziroma zbirali na enem samem mestu. To bo zbiranje informacij vsekakor olajšalo ter pripomoglo k hitrejšemu ukrepanju civilne zaščite.       

tZ vsemi novostmi bo Občina dobila možnost sodelovati pri razvoju trajnostne in odgovorne civilne zaščite na območju Adriona, s projektom pa bodo pripadniki občinskih sil civilne zaščite pridobili dodatne teoretične in praktične izkušnje za usklajeno posredovanje ob naravnih nesrečah in nesrečah, ki jih povzroči človek.

Preko omenjenih projektov bomo v naslednjih treh letih skupno počrpali več kot pol milijona evrov.