Omogočimo dostopnost ranljivim skupinam

datum: 20.03.2024
kategorija: Novice

V torek, 26. marca, bo v prostorih Območne obrtno-podjetniške zbornice Ajdovščina potekala brezplačna delavnica na temo dostopnosti prostora, storitev in informacij za vse, s poudarkom na dostopnosti teh vsebin ranljivim skupinam. Prijazno vabljena podjetja in ustanove, ki se pri svojem delu soočate s tovrstno problematiko – bodisi s prostorskimi ovirami ali pa se ovire pojavljajo na drugem področju.

Brezplačna delavnica bo potekala v okviru projekta Nasmeh in cvet za boljši svet, ki se v prvi vrsti posveča specifičnim ranljivim skupinam prebivalstva, hkrati pa naslavlja tudi okoljske vsebine. Z napovedano delavnico se projekt loteva ovir – predvsem arhitektonskih, ki onemogočajo gibalno ovirane, pa tudi drugih. V letu 2025 namreč stopi v veljavo določba Zakona o izenačevanju možnosti invalidov, ki zavezuje vse upravljalce/lastnike objektov v javni rabi, tudi hotele, gostinske obrate in podobno, da zagotovijo dostop do prostorov, informacij in storitev vsem, tudi gibalno ali drugače oviranim.

Na delavnici bodo prezentirane osnove, ki jih je treba upoštevati pri izvajanju ukrepov s področja dostopnosti ter najpogostejši izzivi, ki se pojavljajo pri opremljanju novih prostorov, pri selitvah, pri naročanju projektov za prenovo in podobno. Predstavljeno bo na kaj je treba biti pozoren pri izvajanju ukrepov za izboljšanje dostopnosti, pri izbiri izvajalcev ter pri nabavi posebne opreme za izboljšanje dostopnosti.

Brezplačna delavnica bo potekala v torek, 26. marca, ob 16.15, v prostorih Območne obrtno-podjetniške zbornice Ajdovščina, na Vipavski cesti 4. Prijave do 25. marca pošljite na e-naslov: veronika.koren@ajdovscina.si ali pokličite na telefonsko številko: 070 538 238.