Delovanje krajevnih skupnosti urejeno z odlokom

datum: 08.04.2024
kategorija: Novice

Pred kratkim je v veljavo stopil Odlok o načinu izvajanja pristojnosti in financiranju krajevnih skupnosti v občini Ajdovščina. Nov odlok ima podlago v določbah statuta Občine Ajdovščina, z njim se delo po krajevnih skupnostih ne spreminja, novost pa je nagrada za predsednike, ki nadomešča sejnine.

Občina doslej ni imela posebnega akta, ki bi urejal delovanje krajevnih skupnosti. Nov odlok ima pravno podlago v statutu Občine Ajdovščina ter določa pristojnosti in naloge krajevnih skupnosti in podrobno ureja financiranje. Dokument so pripravljavci ves čas priprave usklajevali tako s predsedniki krajevnih skupnosti kot z občinskimi svetniki. Predsedniki krajevnih skupnosti so tako predlog dokumenta prejeli že v novembru lani, nato pa so se o njem temeljito pogovorili na januarskem sestanku z županom. Večino podanih pripomb in predlogov se je upoštevalo in vključilo v odlok. Dejansko na področju pristojnosti in nalog ni večjih novosti, delo po krajevnih skupnostih bo še naprej teklo tako, kot doslej. Je pa nekaj sprememb pri financiranju – bistvena novost je, da bodo predsedniki odslej prejemali mesečno nagrado, ki bo nadomestila dosedanje sejnine. Tudi to je bil eden od predlogov s strani krajevnih skupnosti, o katerem je tekla obširna razprava na januarskem sestanku z županom. Naloga predsednika krajevnih skupnosti ima bistveno večjo težo, kot je zgolj sklicevanje sej sveta krajevne skupnosti. Predsednik je vez med občino in krajani, ti se z različnimi zadevami običajno najprej obračajo prav nanj. Ob načrtovanju razvoja svojega kraja je prav predsednik tisti, ki bdi nad izvajanjem investicij v kraju. Krajevna skupnost je deležnik pri marsikateri zadevi, predsedniki imajo posledično vrsto sestankov in obveznosti. Aktivni predsedniki so tako dnevno vpeti v delo, povezano s svojo funkcijo, zato je bil predlog za mesečno nagrado, ki nadomešča sejnino, sprejet prav v vseh krogih, ki so bili vpleteni v pripravo odloka. Višine nagrade, ki bo enaka za vseh 28 predsednikov krajevnih skupnosti v naši občini, odlok ne določa, pač pa jo bo vsako leto določil odlok o proračunu. Odlok o načinu in izvajanju pristojnosti in financiranju krajevnih skupnosti v občini Ajdovščina je že stopil v veljavo.