Zunaj je razpis za subvencioniranje obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov

datum: 08.04.2024
kategorija: Novice

Občina Ajdovščina objavlja Javni razpis za subvencioniranje obrestne mere in stroškov najetih stanovanjskih kreditov občanov občine Ajdovščina za leto 2024. Za subvencije je v proračunu zagotovljenih 100.000 evrov. Ne spreglejte, rok za prijavo je petek, 26. april.

Občina Ajdovščina z raznoliki ukrepi rešuje stanovanjsko problematiko. Eden izmed njih je tudi javni razpis za subvencioniranje obrestne mere in stroškov za stanovanjske kredite, s poudarkom na mladih upravičencih. Z Odlokom o proračunu Občine Ajdovščina za leto 2024 so za subvencije zagotovljena okvirna sredstva v višini 100.000 €. Navedena sredstva se med oba sklopa upravičencev razdelijo tako, da se zagotovi 70.000 € za mlade upravičence, ostalih 30.000 € je namenjenih ostalim upravičencem. Subvencije se dodelijo v obliki enkratne subvencije za kritje skupnih stroškov kredita za gradnjo, prenovo ali nakup stanovanjskih hiš in stanovanj občanov ter za poplačilo že odobrenih stanovanjskih kreditov občanov. Razpis je objavljen na spletni strani Občine Ajdovščina. Prijavitelji izpolnijo spletni obrazec prek povezave, objavljene v razpisu, nato izpolnjen obrazec natisnejo, lastnoročno podpišejo in v zaprti ter označeni ovojnici posredujejo Občini Ajdovščina. Zadnji rok za oddajo vloge je petek, 26. april.