Nevarno? Na varno!

datum: 11.04.2024
kategorija: Novice

Skupaj z zadnjo položnico Komunalno stanovanjske družbe Ajdovščina smo občani prejeli tudi obvestilo o akciji zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev, ki se pričenja prav danes. V vsakem gospodinjstvu se najdejo tudi nevarni odpadki, zato izkoristite priložnosti in jih varno oddajte.

 Za nevarne veljajo tisti odpadki, ki imajo eno ali več nevarnih lastnosti ali pa vsebujejo večje koncentracije okolju nevarnih snovi. Ko kupimo izdelke, ki so nevarni, nase prevzamemo odgovornost, da jih po uporabi odstranimo na varen način.

 

Nevarni odpadki so zdravju škodljivi, okolju nevarni, strupeni, jedki, dražljivi, oksidativni, vnetljivi ali eksplozivni. Z njimi moramo rokovati pazljivo, da preprečimo njihov škodljiv vpliv na naše zdravje in na okolje. Nevarnih odpadkov ne smemo odlagati v zabojnike za komunalne odpadke in ne v naravo. Tekočih izdelkov, ki vsebujejo nevarne snovi, ne smemo zlivati v odtoke ali v kanalizacijo.

Komunalno stanovanjska družba prav danes pričenja z akcijo zbiranja nevarnih odpadkov. Namenjena je gospodinjstvom vključenim v redni odvoz odpadkov na območju občine Ajdovščina in občine Vipava. Ne bodo pa prevzemali nevarnih odpadkov, ki izhajajo iz dejavnosti – te je potrebno oddati pooblaščenemu zbiralcu nevarnih odpadkov.

V akciji se bo zbiralo naslednje nevarne odpadki:  

¾      barve, lake, lepila, topila, smole, kite, kisline, luge

¾      odpadna mazalna olja

¾      odpadna jedilna olja

¾      odpadne kemikalije

¾      čistilna, kozmetična in pralna sredstva

¾      tlačne posode – spreje (laki za lase ipd.)

¾      odpadke, ki vsebujejo živo srebro (npr. termometri)

¾      fluorescentne cevi, sijalke

¾      odpadna zdravila

¾      pesticide (insekticidi, fungicidi, herbicidi…)

¾      akumulatorje, baterije

¾      embalažo onesnaženo z nevarnimi snovmi

¾      elektronsko in električno opremo

Akcija bo potekala dva četrtka in dve soboti, odpadke se bo pobiralo na različnih lokacijah v vseh krajih obeh zgornje-vipavskih občin. Razpored po urah in krajih pobiranja je objavljen na spletni strani Komunalno stanovanjske družbe Ajdovščina