Urejanje zelenega pasu ob Hublju in Lokavščku

datum: 16.04.2024
kategorija: Novice

Občina Ajdovščina namerava urediti območje Hublja in Lokavščka z nadaljevanjem ter gradnjo brvi, ki bo Šturski park povezala s stanovanjskim kompleksom v C2. Občina bo idejno zasnovo urejanja širšega območje reke Hubelj vse od Pal, vzdolž reke do avtoceste, iskala z javnim naročilom za urejanje površin ob obeh vodotokih, ki je že v teku.

Občina Ajdovščina bo pričela z urejanjem območja ob Hublju ter pritoku Lokavšček, ki imata izjemen potencial tako za vnašanje novih vsebin kot tudi za ohranjanje bogate naravne danosti. V teku je javno naročilo za urejanje površin ob obeh vodotokih, s katerim želi občina pridobiti rešitev za ustvarjanje prijetnega, okolju in uporabnikov prijaznega prostora ob zelenem pasu Hublja in Lokavščka. Upoštevaje premišljenih posegov želi Občina območje čim bolj približati mestnemu jedru, omogočiti pristen stik z vodo, izkoristiti njeno moč in prostoru ob reku dati življenje, kot pojasnjuje občinska urbanistka Marica Žen Brecelj.

K ohranjanju naravnih habitatov si Občina prizadeva na več načinov. Eden izmed teh je povezovanje  v evropskih projektih, ki prinašajo trajnostni čezmejni razvoj. Nadaljevanje tovrstnih ciljev Občina nadaljuje s projektom Grennat: Zelena infrastruktura in omrežje Natura 2000 za trajnostni čezmejni razvoj iz programa Interreg Italija-Slovenija 2021-2027. Projekt je vreden 750.000 evrov in je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, vezan pa je na nadaljevanje projekta Grevislin, v katerem je Občina naslavljala tematike zelene infrastrukture, izboljšanja habitatov, varovanja narave tudi v mestnem okolju in zmanjševanje vseh oblik onesnaževanja.

Zeleni pas mesta ima edinstven potencial, ki bo z oživitvijo in ureditvijo ponujal sistem zelenih površin za rekreacijo in prostore ob vodi za različna doživetja. Snuje se tudi mestna plaža, ki bo namenjena prostoru za počitek, druženje in sprostitev ob vse bolj zeleneči Ajdovščini. Sklopov urejanja bo več, v prvi fazi se bo urejalo območje od novih stanovanjskih objektov ob Hublju proti Palam z ureditvijo sprehajalne poti v dolžini 250 metrov, vključujoč tudi del industrijske dediščine. V drugi fazi je predvidena povezava Šturskega parka s stanovanjskim kompeksom C2 z dolgo načrtovano brvjo. Nadalje je načrtovana tudi ureditev pešpoti od Šturskega parka do obvoznice z razširitvijo regijske kolesarske poti, kar bi se zaključilo pri hitri cesti, kjer je predvidena novo brv čez vodotok in priključek na večnamensko pot.