Urejanje strug vodotokov

datum: 16.04.2024
kategorija: Novice

Pobočje ob Hublju je bilo že lani zavarovano s kamnito zložbo, ki jo bo Hidrotehnik letos gradil naprej.

Podjetje Hidrotehnik bo tudi v letošnjem letu urejalo struge vodotokov na območju naše občine. Skupni imenovalec letošnjih ureditev je, da gre v pretežnem delu za dele strug v naseljih. Pričenjajo v Skriljah, z urejanjem struge potoka Skrivška.

Delavci Hidrotehnika bodo v teh dneh začeli z urejanjem struge potoka Skrivšek, ki teče skozi celotno vas Skrilje, nato se zapelje skozi Dobravlje in se pri Dobravski Krnici zlije v Vipavo. Spodnji del struge je bil urejen lani, zdaj pa je na vrsti zgornji del v vasi Skrilje. Letos bo na vrsti tudi urejanje hudourniške struge potoka Konjščak na Ravnah nad Črničami. Vodotok v najtesnejšem delu svoje poti skozi naselje že ogroža objekt. Skozi Velike Žablje teče potok Poltar. Vas je posebna zato, ker so prav vse hiše strnjene v eni gruči, krajevna skupnost tako-rekoč nima odmaknjenih zaselkov. Skozi to gručo hiš se zliva potok Poltar, delavci Hidrotehnika bodo uredili strugo, Občina Ajdovščina pa bo hkrati dodatno poskrbela za varnost z ureditvijo varovalne ograje. Urejalo pa se bo tudi strugo Hublja v Palah. Brežine ob Hublju bodo dobile kamnito oblogo, da voda ne bo spodjedla ceste. Do erozije zemlje na tem območju je prišlo ob lanskem neurju, takrat je tu podrlo nekaj novih drevesc, ki se jih je zasadilo nazaj ter le ta del brega zaščitilo s kamnito oblogo, ki jo bo v nadaljevanju gradil Hidrotehnik.