Občina Ajdovščina z novostjo - mobilno aplikacijo mAjdovščina

datum: 26.04.2024
kategorija: Novice

Aplikacija mAjdovščina - naslovna podoba

Občankam in občanom Občine Ajdovščina ja odslej na voljo mobilna aplikacija mAjdovščina, ki predstavlja inovativno rešitev na področju digitalne preobrazbe. Mobilna aplikacija je namenjena boljšemu in učinkovitejšemu dostopu do občinskih storitev. Mobilna aplikacija je prilagojena več operacijskim sistemom (Ios, Android, Huawei). Do aplikacije je moč dostopati preko trgovin posameznih operacijskih sistemov (App store, Google play ali na AppGallery) ali s skeniranjem QR kod v nadaljevanju članka.

Mobilna aplikacija občanom omogoča direktno komunikacijo z različnimi občinskimi ustanovami. Mobilna aplikacija mAjdovščina omogoča:

  • prejemanje splošnih in nujnih obvestil civilne zaščite,
  • prejemanje obvestil o dogodkih, novicah, razpisih ter zaporah cest,
  • oddajo predlogov Moje pobude,
  • glasovanje za Mojo pobudo,
  • prijavo napake in okvare na javnem sistemu elektro, vodovodnih in kanalizacijskih napeljav, poškodovanih cestišč ter neurejenih ekoloških otokov,
  • staršem šoloobveznih otrok in otrok v vrtcih odjavo in najavo prehrane ter napoved odsotnosti od pouka oziroma varstva, 
  • oddajo vlog in zahtevkov v elektronski obliki ter plačilo taks

Kako do mobilne aplikacije?

Mobilna aplikacija je uporabnikom dostopna v »trgovinah« različnih operacijskih sistemov. Uporaba mobilne aplikacije je enostavna, pregledna, varna pri preverjanju digitalne identitete ter je prilagojena slepim in slabovidnim osebam, skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij (ZDSMA).

Uporabnik lahko dostopa do aplikacije mAjdovščine brez digitalne identitete ali z digitalno identiteto. Za preverjanje digitalne identitete mobilna aplikacija uporablja državni center za storitve zaupanja portal SI-TRUST in način prijave smsPASS. Oddani dokumenti, moje pobude in glasovanje za mojo pobudo bodo podpisani z elektronskim podpisom vlagatelja (mobilna identiteta smsPASS).

Preko aplikacije bo mogoče oddati tudi glas za Mojo pobudoBrez digitalne identitete uporabnik dostopa do nujnih obvestil, novic in napovedi dogodkov, do aktualnih razpisov, do prehrane v šolah in vrtcih, do prijav težav in okvar na področju javne razsvetljave, vodovodnega in kanalizacijskega omrežja, komunalnih odpadkov in ekoloških otokov, občinskih cest ter do objav o cestnih zaporah in merilnikih hitrosti

Z digitalno mobilno identiteto uporabnik dostopa do zahtevkov in vlog v elektronski obliki, do Moje pobude in oddaje predlogov ter glasovanja za najboljšo pobudo v okviru participativnega proračuna občine Ajdovščina.

Mobilna identiteta smsPASS in kako do nje?

Za dostop do teh modulov aplikacije je potrebna vzpostavitev digitalne identitete smsPASS, ki s pomočjo enkratnega gesla, poslanega s kratkim sporočilom SMS, omogoča elektronsko podpisovanje za občane. Za uporabo smsPASS je potrebna mobilna telefonska številka in telefon, ki sprejema kratka sporočila, ter napravo povezano s spletom (pametni telefon, računalnik…). Mobilno identiteto smsPASS lahko pridobijo osebe starejše od 15 let, ki imajo slovensko davčno številko in EMŠO.

Za uporabo mobilne identitete smsPASS potrebujete uporabniški račun SI-PASS, mobilno telefonsko številko, potrebno je vnesti spletni zahtevek smsPASS in potrditi istovetnost na upravni enoti ali  svojim digitalnim potrdilom.

Podrobnejša navodil za pridobitev digitalne mobilne identitete lahko najdete na spletni strani Državnega centra za storitve zaupanja – SI-TRUST https://www.si-trust.gov.si/sl/si-pass/mobilna-identiteta/ (Vir: www.si-trust.gov.si)

VABLJENI NA DELAVNICE – PREDSTAVITEV APLIKACIJE V ŽIVO

Občanom občine Ajdovščina sta na voljo delavnic na Ljudski univerzi Ajdovščina in na Območno obrtno-podjetniški zbornici Ajdovščina, kjer bomo udeležencem predstavili mobilno aplikacijo ter pomagali pri pridobivanju digitalne mobilne identitete.

15. 5. 2024 ob 9. uri Ljudska univerza Ajdovščina

16. 5. 2024 ob 16. uri Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina.

Aplikacijo lahko pridobite tako, da skenirate QR kode:

QR koda za pridobitev aplikacije za sistem IoSQR koda za pridobitev aplikacije za sistem android QR koda za dostop do AppGallery, do aplikacije mAjdovščina

Z navodili za uporabo mobilne aplikacije mAjdovščina se lahko seznanite na spletni strani Občine Ajdovščina, oziroma tako, da skenirate QR kodo:  

QR koda za dostop do navodil za uporabo

Želimo si, da bi do uporabe mobilne aplikacije pristopilo čim več občank in občanov, saj bo le na ta način mogoče dostopnejše in učinkovitejše poslovanje ter izboljšana dostopnost do vseh občinskih storitev.

Klicni center za pomoč pri uporabi: 068 68 11 73 vsak dan od 10. ure do 18. ure.

V primeru težav, dodatnih vprašanj ali izboljšav nam prosim pišite na: mAjdovscina@ajdovscina.si

 

Župan Tadej Beočanin»Občina Ajdovščina na več področjih sledi usmeritvi v pametno skupnost z uvajanjem  ponudbe digitalno omogočenih storitev z različnih področij. Inovativne rešitve že snujemo na področju trajnostne mobilnosti, kmetijstva, zaščite in reševanja, vključujoč želje in potrebe vseh občank in občanov. Z mobilno aplikacijo mAjdovščina želimo vam, občankam in občanom, še bolj približati delovanje občinske uprave in omogočiti, da vas bo do občinskih storitev ločil le klik prek pametnih telefonov. Z željo, da čim bolj poenostavimo postopke in omogočimo hitrejši dostop do naših storitev, vas vabim, da aplikacijo uporabljate. Prepričan sem, da bo uporaba aplikacije pohitrila marsikatere postopke, prihranila čas in postala primer dobre prakse, kako okrepiti komunikacijo med občani, občino in občinskimi javnimi zavodi. S tem bo mobilna aplikacija še en korak več na poti k vključujoči in napredni družbi,« izpostavlja župan Tadej Beočanin. 

Jernej Ferjančič.jpg»Z mobilno aplikacijo mAjdovščina staršem omogočamo odjavo od šolske prehrane v par klikih brez nepotrebnega čakanja na prosto telefonsko linijo. Med jutranjim hitenjem v službo bo to gotovo dobrodošla novost. Hkrati pa ta način pomeni pomembno razbremenitev za šolsko administracijo predvsem v obdobjih večjega števila odsotnosti.« Jernej Ferjančič, ravnatelj OŠ Col

 

 

 

 
luka»mAjdovščina je odlična aplikacija, ki občanom daje možnost, da napake in okvare prijavijo neposredno službam Komunalno stanovanjske družbe Ajdovščina. To je pomemben napredek v komunikaciji, ker se s tem skrajšajo odzivni časi in prijavitelj bo naše službe lahko napotil direktno na javljeno lokacijo.« Luka Jejčič, direktor KSD Ajdovščina

Eva Mermolja.jpg»Na Ljudski univerzi Ajdovščina izvajamo raznolike programe, ki odraslim omogočajo pridobitev potrebnih znanj in digitalnih kompetenc za uspešno uporabo pametnih telefonov, računalnikov in e-storitev. Uporabo nove spletne aplikacije mAjdovščina se bodo udeleženci lahko naučili tudi pri nas.« Eva Mermolja, direktorica Ljudska univerza Ajdovščina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

t»mAjdovščina je nova pridobitev v digitalnem svetu. Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina nudi podporo pri opolnomočenju občank in občanov. V ta namen izvajamo aktivnosti Digi točke, kjer nudimo  pomoč občankam in občanom občine Ajdovščina pri uporabi digitalnih javnih storitev. Med te storitve sodijo tudi storitve v okviru aplikacije mAjdovščina. Če boste potrebovali pomoč pri pridobitvi ali namestitvi digitalnega potrdila, sms-pass-a, aktivacije nove osebne izkaznice vabljeni, da obiščete Digi točko Ajdovščina.« Marko Rondič, direktor Območna obrtno-podjetniška zbornica Ajdovščina.