Praznik občine Ajdovščina

datum: 05.05.2024
kategorija: Novice

Občina praznuje svoj praznik 5. maja, ko je bila v Ajdovščini na ta dan leta 1945 ustanovljena Narodna vlada Slovenije, v spomin na osvoboditev izpod fašizma in priključitev Primorske Sloveniji. Za prispevek k razvoju in prepoznavnosti občine podeljuje občina zaslužnim občanom, organizacijam in drugim občinska priznanja in nagrade v skladu s predpisom občine.

"Nobenega, prav nobenega dvoma ne more biti, da je naša suverenost najvišja pridobitev narodno osvobodilnega boja", so besede, Borisa Kidriča, prvega predsednika prve slovenske ljudske vlade, izrečene 5. maja 1945 leta, in vklesane na spomenik, ki naj spominja, da je Ajdovščina takrat za nekaj dni postala prestolnica novoustanovljene Slovenije.

Na pomemben dogodek opozarja tudi velika fotografija prvega predsednika slovenske vlade v avli Dvorane prve slovenske vlade, ki stoji na mestu nekdanje Bratinove dvorane, v kateri je potekalo znamenito zasedanje.

V času ustanovitve prve slovenske vlade so v deželi potekali še zadnji boji za osvoboditev. Pomembni dogodek ni bil mogoč prej in se ni smel zgoditi pozneje, tako so narekovale zgodovinske razmere in razvoj dogodkov, predvsem pa dejstvo, da je poglavitni del slovenskega ozemlja osvobojen in da je na njem potrebno vzpostaviti red in državno upravo. Ajdovščina je bila izbrana zaradi svoje pomembnosti – kot geografsko središče ene najvažnejših dolin Slovenskega Primorja in kot tako od nekdaj važno politično središče, kot je povedal Josip Vidmar, predsednik predsedstva Slovenskega Narodno Osvobodilnega Sveta, v otvoritvenem govoru svečane seje, petega maja 1945.

5. maj 1945 je bil lep in sončen dan, vse je cvetelo in resnično je prav vse ustrezalo velikemu, zgodovinsko pomembnemu dogodku, ki se je v tem našem primorskem mestu dogodil tega dne.

Letošnje petomajsko slavje bo drevi na Lavričevem trgu s proslavo, začenši ob 18. uri. Prijazno vabljeni!