Kmalu bodo stekla vzdrževalna dela v Pilonovi galeriji

datum: 07.05.2024
kategorija: Novice

V fazi prenove Pilonove galerije – 5-zvezdnične zakladnice umetnosti je nov korak. V teku je javno naročilo za vzdrževalna dela na objektu. Rok za oddajo ponudb je 27. maj.

Obnova stavbe Pilonove galerije se bo kmalu pričela. Pravkar je na portalu javnega naročanja Občine Ajdovščina objavljeno javno naročilo: Pilonova galerija – 5-zvezdnična zakladnica umetnosti, vzdrževalna dela na objektu. Naročilo predvideva izvedbo vzdrževalnih del na objektu, vključno z obnovo sten, fasade, ostrešja, stavbnega pohištva, podov, strojnih in elektro-inštalacij ter delno prilagoditev objekta gibalno in senzorno oviranim osebam. Obnova se bo izvajala pod nadzorom ZVKDS OE Nova Gorica.

Naročilo se izvaja za izpeljavo projekta »Pilonova galerija – 5-zvezdnična zakladnica umetnosti« (vloga št. 6220-30/2022-3340-4), s katerim je Občina Ajdovščina kandidirala na javnem razpisu za sofinanciranje projektov trajnostne obnove in oživljanja kulturnih spomenikov v lasti občin ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem iz sredstev za izvajanje nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost (oznaka JR-NOO-KS 2022-25). Za sofinanciranje navedenega projekta je Ministrstvo za kulturo izdalo odločbo o dodelitvi nepovratnih sredstev št. 6220-30/2022-3340-8 z dne 27.6.2022.

Projekt sofinancira Evropska unija na podlagi Instrumenta za okrevanje »Next Generation EU« iz sredstev Mehanizma za okrevanje in odpornost, področje: Pametna, trajnostna in vključujoča rast, Komponento 4: Trajnostni razvoj slovenskega turizma, vključno s kulturno dediščino (C3 K4), Ukrep: Trajnostna obnova in oživljanje kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture ter vključevanje kulturnih doživetij v slovenski turizem (C3.K11.ID).

 ttt