Sprememba Javnega naznanila o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka OPPN - cesta Ajdovščina - Predmeja na območju plazu Stogovce

datum: 12.09.2018
kategorija: Druge javne objave

Občina Ajdovščina objavlja spremembo Javnega naznanila o javni razgrnitvi in javni obravnavi Dopolnjenega osnutka OPPN za prostorsko ureditev skupnega pomena ter Okoljsko poročilo za OPPN, za sanacijo s plazom poškodovane državne ceste R3-609/2117 Ajdovščina - Predmeja.

 Spreminja se datum javne obravnave OPPN in okoljskega poročila, ki bo tako dne 3. oktobra 2018 ob 16. uri v sejni sobi Občine Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, Ajdovščina. 

Sprememba javnega naznanila