Koledar dogodkov

Dogodek: Predavanje Matica Batiča: Italijanizacija kulturne krajine na Goriškem

Datum: 28.05.2019
Ura: 18:30

Kraj: Ajdovščina
Lokacija: Lavričeva knjižnica Ajdovščina

Organizator: Lavričeva knjižnica Ajdovščina

 Matic Batič s Ceste pri Ajdovščini bo v obliki predavanja predstavil svojo doktorsko nalogo Italijanizacija kulturne krajine na Goriškem med obema svetovnima vojnama, torej tematiko, ki je tesno povezana z našimi kraji.

Približno 25-letna izkušnja življenja v italijanski državi še danes predstavlja eno od osrednjih točk kolektivnega spomina Slovencev na Primorskem. Središčno vlogo pri tem igrajo italijanski oz. fašistični raznarodovalni pritiski in seveda različne oblike odpora Primorcev, ki jih je raznarodovanje sprožilo. V predavanju se bo avtor posvetil enemu od manj poznanih vidikov italijanske oblasti na Goriškem, t. j. različnim gradbenim posegom oz. procesu preoblikovanja kulturne krajine v času med obema svetovnima vojnama.

Predstavljene bodo najpomembnejše značilnosti tega procesa, nato pa nekateri primeri novogradenj in obnovitvenih del ter ideološko ozadje, ki je usmerjalo italijanske odločevalce. Značilni primeri na območju Vipavske doline in Goriške so: cerkveni zvoniki (npr. v Črničah), pomniki in spominske plošče, napisi …