Koledar dogodkov

Dogodek: Predstavitev pesniške zbirke Lidije Golc, Torzo

Datum: 21.05.2024
Ura: 18:30

Kraj: Ajdovščina
Lokacija: Lavričeva knjižnica Ajdovščina

Organizator: Lavričeva knjižnica Ajdovščina

Svojo novo pesniško zbirko je LIDIJA GOLC poimenovala TORZO. Predstavila jo bo skupaj z multiinstrumentalistom in vizualnim umetnikom LADOM JAKŠO in novomedijskim umetnikom dr. FRANCEM SOLINO.

Naslov zbirke je pesnica  prevzela iz istoimenske Solinove skulpture ženske figure brez glave in rok. Lidija Golc se je s svojimi novimi pesmimi na dialektičen način približala kiparski umetnosti drugega ustvarjalca s področja drugačne, nebesedne umetnosti. Našla je ključ, da to drugačno ustvarjalnost naveže na lepo pesniško besedo in misel. Skulpture Franca Soline so pridobile v njenih obkrožajočih pesmih novo dimenzijo in jih ustvarjalno obogatile. Večer bo zvočno nadgradil Lado Jakša, ki je že gostoval v Lavričevi knjižnici. Lidija Golc je do sedaj objavila sedem pesniških zbirk.