Imenovana delovna telesa občinskega sveta

datum: 21.11.2014
kategorija: Obvestila

Včeraj je potekala 2. redna seja Občinskega sveta Občine Ajdovščina. Svetniki so se strinjali z vsemi predlogi Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja o sestavi delovnih teles in drugih organov občinskega sveta. Za naslednjo sejo, ki bo potekala 18. decembra, župan napoveduje vsebinsko obsežnejši dnevni red.

Razen nadzornega odbora so bile na sinočnji seji potrjene predlagane sestave vseh ostalih odborov in komisij. Seznam in sestave delovnih teles Občinskega sveta Občine Ajdovščina najdete na tej povezavi.

Na skupščinah Komunalno stanovanjske družbe Ajdovščina bo Občino Ajdovščina zastopal Jožef Stibilj. Občinski svetniki so se strinjali tudi s predlogom Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, da se poda pozitivno mnenje k obema kandidatkama za ravnateljico OŠ Danila Lokarja Ajdovščina. Župan Tadej Beočanin, ki svoje delo opravlja poklicno, je tudi že imenoval podžupana Občine Ajdovščina. Prvi podžupan Mitja Tripković se bo ukvarjal s področjem družbenih dejavnosti in bo v primeru odsotnosti nadomeščal župana. Drugi podžupan je Alojzij Klemenčič, njegovo bo področje gospodarstva.

V točki informacije in pobude, ki ostaja stalnica dnevnega reda sej občinskega sveta, pa so svetniki predvsem izrazili nestrinjanje s predlaganima zakonom o uvedbi davka na sladke pijače in interventnim zakonom ter podali še nekaj drugih pobud.