Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice - izgradnja, obnova in vzdrževanje nizkonapetostnega elektičnega voda in optike na Brjah

datum: 01.04.2015
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice za namene izgranje, obnove in vzdrževanja nizkonapetostnega električnega voda in optike na Brjah.

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičninah v lasti občine, in sicer na parcelah št. 3524/1, 3524/3 in 3524/4, vse k.o. 2395 Brje, za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje nizkonapetostnega električnega voda in optike:

-          na parceli št. 3524/1 k.o. 2395 Brje v dolžini 200,80 m in širini 0,50 m,

-          na parceli št. 3524/3 k.o. 2395 Brje v dolžini 373,75 m in širini 0,5 m ter

-          na parceli št. 3524/4 k.o. 2395 Brje v dolžini 83,68 m in širini 0.50 m,

v korist služnostnega upravičenca in njegovih pravnih naslednikov.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za  določen čas 30 let.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

 

Številka: 35024-4/2015-6

Datum: 1.4.2015

 

 ŽUPAN

Tadej BEOČANIN

Namera - elektrika in optika - Brje