Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe - zemljišče za potrebe letnega vrta v Ajdovščini

datum: 01.04.2015
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne najemne pogodbe v k.o. Ajdovščina, za potrebe ureditve letnega vrta.

Na podlagi  48. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih (Ur. l. RS št. 34/2011, 42/2012, 24/2013 in 10/2014), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

Občina Ajdovščina bo z interesentom za najem sklenila neposredno najemno pogodbo, s katero bo oddala v najem del zemljišča s parc. št. 554 k.o. Ajdovščina, v izmeri cca 53m2, za potrebe ureditve letnega vrta, za obdobje do 21.2.2018, z odpovednim rokom 3 mesecev.

Najemnina se bo v primeru sklenitve neposredne pogodbe določila upoštevajoč veljavne pravne predpise, ki urejajo oddajo občinskih nepremičnin v najem.

Morebitni interesenti za najem zgoraj navedene površine lahko v 15 dneh od objave te namere priglasijo  svoj interes.

V primeru več interesentov, bo Občina Ajdovščina razpisala javno dražbo, s katero bo zgoraj navedeno površino oddala najboljšemu ponudniku po ponujeni ceni, ki pa ne bo nižja od cene, ki jo bo Občina Ajdovščina objavila v razpisu dražbe na podlagi veljavnih pravnih predpisov, ki urejajo oddajo občinskih nepremičnin v najem.

 

Številka: 478-287/2012

Datum:   1.4.2015

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN l.r.

Namera za sklenitev neposredne najemne pogodbe - zemljišče za letni vrt v Ajdovščini