Svetovalna pisarna KSD Ajdovščina s področja malih čistilnih naprav

datum: 24.04.2015
kategorija: Novice

V teku je Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Ajdovščina. Občanke in občani lahko vse informacije o malih čistilnih napravah dobite v brezplačni svetovalni pisarni KSD d.o.o. Ajdovščina.

Po trenutno veljavni zakonodaji bodo morali lastniki stavb na območjih brez javne kanalizacije in na območjih redke poselitve sami zagotavljati čiščenje komunalne odpadne vode v malih komunalnih čistilnih napravah (ali v nepretočnih greznicah, kjer čiščenje v MKNČ tehnično ni izvedljivo), do konca leta 2015, če se njihova stavba nahaja na območju kopalnih voda ali vodovarstvenem območju, oziroma do leta 2017 na vseh ostalih območjih.

Javni razpis za dodelitev nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo MKČN v občini Ajdovščina v letu 2015

Vse informacije s področja malih komunalnih čistilnih naprav občankam in občanom Ajdovščine in Vipave brezplačno nudijo v svetovalni pisarni Komunalno stanovanjske družbe Ajdovščina. Ponudili vam bodo strokovno in neodvisno svetovanje.Po predhodni najavi lahko dobite informacije s področja MKČN vsak delovni dan od 13. – 15. ure.

Prosimo, če se predhodno najavite na tel. št. 05 36 59 720 ali 05 36 59 712 ali po e-pošti: barbara.stravs@ksda.si