Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice - elektrika, Vipavski Križ

datum: 28.04.2015
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice za namene postavitve električnega jaška in izgradnje vodovodnega priključka v Vipavskem Križu.

Številka: 35024-5/2015-2

Datum: 24.4.2015

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnosti na nepremičnini v lasti občine, in sicer na parceli št 2767/2 k.o. 2391 Vipavski Križ za namene postavitve električnega jaška površine 0,50 m2 in izgradnje vodovodnega priključka v površini 1,40 m2, v korist služnostnega upravičenca in njegovih pravnih naslednikov.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

 

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN

Po pooblastilu št. 032-03/2014 z dne 11.11.2014

Mitja TRIPKOVIĆ

Namera