Občina Ajdovščina odkupila 6,2 odstotka delnic Mlinotesta

datum: 14.05.2015
kategorija: Sporočila za javnost

Občina Ajdovščina je 12. maja 2015 kupila 213.302 delnic Mlinotesta d.d., tako da je sedaj imetnica 213.698 delnic. Skupni delež glasovalnih pravic Občine Ajdovščina v družbi Mlinotest d.d. znaša po pridobitvi tega paketa delnic 6,2 %. Kupnina je znašala blizu 930.000 evrov.

Občina Ajdovščina se je za nakup odločila iz razlogov ekonomske upravičenosti in iz razlogov uresničitve občinskega interesa, ki ga je razglasil Občinski svet Občine Ajdovščina.

Mlinotest je podjetje, ki ga je soustvarjalo več generacij iz Ajdovščine oziroma Vipavske doline in ustvarilo danes uspešno in dobičkonosno slovensko podjetje z dolgoletno uspešno tradicijo in renomirano blagovno znamko. Zato se je vredno potruditi in je v interesu občine, da tudi v bodoče takšno podjetje ostane v domačih rokah. Nikakor ne moremo pristati, da nam še zadnji od nekdaj paradnih konjev ajdovskega gospodarstva uide v tuje roke, saj pri tem ni nikakršnega zagotovila, da ne bi postal žrtev špekulantov, ki bi ga želeli zgolj izčrpati in potem shiranega zavreči. Ali pa bi ga kot konkurenta na trgu hoteli uničiti. Mlinotest namreč še vedno uspešno kljubuje recesijskim časom.

Izkušnje torej, žal zelo grenke, z usodo večine gospodarskih stebrov v občini, so narekovale, da se mora občina v primeru Mlinotesta dejavno vključiti v njegovo lastniško strukturo. Še posebej zato, ker so se za takšno dejanje odločili tudi številni zaposleni v Mlinotestu in v projekt vložili svoje prihranke. Zato priložnosti, ki se nam je ponudila na trgu, nismo želeli zamuditi.

V občini si prizadevamo za nova delovna mesta, hkrati pa želimo obdržati obstoječa. Ob stabilni lastniški strukturi bo lahko vodstvo Mlinotesta lažje načrtovalo in izvajalo svojo dejavnost, predvsem pa želimo, da bi lahko Mlinotest dolgoročno razvil svoje potenciale in Ajdovščini, občini in Vipavski dolini prinesel trajna delovna mesta.

Še vedno smo prepričani, da je Vipavska dolina s svojimi naravnimi danostmi, tradicijo in že osvojenim tehnološkim znanjem zavezana razvoju živilskopredelovalne industrije, ohranitev še zadnje preostale velike prehranske družbe na našem območju pa primeren temelj.

V interesu Občine Ajdovščina je, da zaradi prizadevanj po visoki stopnji zaposlenosti njenih prebivalcev, zaradi ohranjanja socialne blaginje občanov, zaradi splošnega družbenega razvoja občine in nenazadnje zaradi pozitivnih ekonomskih učinkov te naložbe za občinski proračun, Mlinotest ostane samostojno podjetje, s sedežem, ključnimi poslovnimi funkcijami in dejavnostjo v Ajdovščini, kar je pogoj za njegov obstoj in razvoj v trdno in stabilno družbo. V ta namen je Občina Ajdovščina z nakupom delnic Mlinotesta okrepila stabilnost družbe. Posebej pomembno je ohranjanje vseh poslovnih funkcij družbe v Ajdovščini – zaradi zaposlitev izobraženih kadrov, predvsem mladih perspektivnih ljudi, ki bodo ostali in si ustvarili prihodnost v domačem okolju.

Sočasno se Mlinotest izrazito zaveda svoje družbene odgovornosti in navkljub težavnemu poslovanju še vedno veliko vlaga v civilno družbo na lokalni ravni. Samo z njegovo pomočjo ženskemu rokometu ohranja Ajdovščina edini ekipni šport v prvi državni ligi, poleg tega pa s svojimi izdelki in na druge načine pomaga tudi številnim mladinskim, športnim, kulturnim in drugim društvom iz Ajdovščine in okolice.

Po našem prepričanju je naložba v delnice Mlinotesta koristna za Občino Ajdovščina, tako z ekonomskega kot z družbenega vidika. Mlinotestu želimo tudi v prihodnje uspešno poslovno pot.

 Tadej Beočanin, župan Občine Ajdovščina