Občina Ajdovščina vstopa v nov evropski projekt

datum: 27.05.2015
kategorija: Novice

Nekdaj območje vojašnice v Palah je danes namenjeno športu, rekreaciji in turizmu - na fotografiji Športni park Pale, nad njim hostel MC Hiša mladih

Občina Ajdovščina je bila s projektom Nove ideje za stare stavbe uspešna na razpisu evropskega programa Evropa za državljane. Projekt se bo pričel julija 2015 in bo trajal dve leti. Prvi dogodek v Ajdovščini bo že v septembru.

Projekt povezuje občine in nevladne organizacije iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Črne gore, Nemčije in Latvije, ki si delijo skupen problem številnih praznih, neizkoriščenih javnih stavb, ki jih je izpraznila  gospodarska in socialna kriza. Skozi projekt bo vsak od partnerjev izdelal natančen popis in analizo trenutno praznih javnih stavb na svojem območju, nato si bodo izmenjali svoje izkušnje in iskali inovativne, učinkovite in uresničljive rešitve za oživitev oziroma spremembo namembnosti teh stavb. Program Evropa za državljane v ospredje postavlja vključenost občanov v proces iskanja novih rešitev, kar bo občanom omogočilo, da predstavijo svoje ideje in predlagajo rešitve za nove vsebine za revitalizacijo praznih javnih zgradb.   

Občina Ajdovščina ima v projektu vlogo vodilnega partnerja in bo usmerjala njegovo izvajanje. Izkušnje na tem področju že ima, predvsem z oživljanjem zapuščenih vojaških objektov, kjer so svoje prostore dobila številna mladinska in kulturna društva, mladinski hotel, turistično informacijska točka, knjižnica, enota Univerze v Novi Gorici, Upravna enota. Na nekdaj vojaškem ozemlju pa so danes urejene tudi številne športne površine. Še vedno pa tako v mestu Ajdovščina, kot po vaseh, obstaja veliko praznih javnih stavb, katerih oživitev bi polepšala podobo občine ter dvignila kakovost življenja njenih prebivalcev.   

Logo - nove ideje za stare stavbe