Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v Selu

datum: 08.09.2015
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k.o. Selo, za potrebe izgranje, obnove in vzdrževanja dela vodovodne, telefonske in električne napeljave.

Številka: 35024-18/2015-2

Datum: 4.9.2015

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnosti na nepremični v lasti občine, in sicer na parceli št. 1328/15 k.o. 2387 Selo za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje vodovoda v dolžini 8,40 m ter širini 0,50 m; za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje telefonskega priključka v dolžini 17,20 ter širini 0,50 m ter za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje električnega kablovoda v dolžini 3,30 m ter širini 0,50 m, kot izhaja iz grafične priloge, v korist vsakokratnega lastnika parcele št. 1024/14 k.o. 2387 Selo.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

 

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN

Namera - pogodba o ustanovitvi služnostne pravice - Selo