Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v Kamnjah

datum: 22.10.2015
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v Kamnjah, za potrebe izgradnje, obnove in vzdrževanja vodovoda.

Številka: 35024-23/2015-2

Datum: 19.10.2015

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi stvarne služnosti na nepremičnini v lasti občine, in sicer na parceli št. 2329 k.o. 2388 Kamnje, za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje vodovoda v dolžini 3,30 m in širini 3,00 m, v korist vsakokratnega lastnika parcel št. 98 in 99, obe k.o. 2388 Kamnje.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.


ŽUPAN

Tadej BEOČANIN

Namera - služnostna pravica v Kamnjah