Namera o ustanovitvi posebne pravice uporabe v k.o. Ajdovščina

datum: 09.11.2015
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi posebne pravice uporabe ob poseganju napušča ostrešja v zračni prostor sosednje parcele.

Številka: 35024-27/2015-2

Datum: 6.11.2015

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), objavlja

NAMERO O USTANOVITVI POSEBNE PRAVICE UPORABE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi posebne pravice uporabe za poseganje napušča ostrešja na vzhodnem delu objekta na parcelah št. 482 in 483/2, obe k.o. 2392 k.o. Ajdovščina, v zračni prostor dela parcele št. 1722 k.o. 2392 Ajdovščina v dolžini 8,62 m x 0.60 m in v dolžini 4,76 m x 0,33 m, v korist vsakokratnega lastnika parcel št. 482 in 483/2, obe k.o. 2392 k.o. Ajdovščina.

Posebna pravica uporabe se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

 

 

 

ŽUPAN

Tadej BEOČANIN

Namera o ustanovitvi posebne pravice uporabe