Namera za prodajo lesa

datum: 08.12.2015
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero za prodajo lesa.

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 40. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 34/11, 42/12, 24/13 in 10/14) in Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13, 50/14 in 90/14) na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja

NAMERO

o neposredni prodaji lesa na zemljišču s parc. št. 1852/1 k.o. Lokavec, v skladu z Odločbo o odobritvi poseka izbranih dreves št. 3408-01-2504-A084/15, ki jo je izdal Zavod za gozdove Slovenije, s katero se dovoli posekati 129 dreves listavcev, les katerih se proda. Proda se neto količina 18,51m3, ocenjena vrednost lesa je 406,48€ z DDV.

Posel bo sklenjen po 15-dnevnem roku objave te namere.

 župan

Tadej Beočanin

 

Številka: 3502-60/2015

Datum:   8.12.2015

Namera za prodajo lesa