Skupna seja občinskih svetov sedmih primorskih občin v Vipavskem Križu

datum: 15.12.2015
kategorija: Novice

V grajski kleti v Vipavskem Križu bo danes ob 16. uri skupna seja kar sedmih primorskih občin. Gre za 'zgodovinski' dogodek, saj bodo prvič skupaj zasedali občinski sveti kar sedmih občin (Vipava, Ajdovščina, Nova Gorica, Šempeter – Vrtojba, Miren – Kostanjevica, Brda, Kanal ob Soči). Župana in svetnikov občine Renče – Vogrsko ne bo v Križ, ker imajo svojo redno sejo – občino bo zastopal podžupan.

Na seji bodo oblikovali skupno stališče oziroma zahtevo po dvigu povprečnine na 536,00 evra na prebivalca, saj vlada in Državni zbor RS s sedanjim zneskom ogrožata smisel in obstoj lokalne samouprave in še dodatno siromašita prebivalke in prebivalce občin, ki so zaradi socialne in ekonomske krize že tako zelo prizadeti. Poleg tega delujeta v nasprotju s pravili pravne države, saj že nekaj let določata višino povprečnine v nasprotju z Zakonom o financiranju občin.

Druga točka se nanaša na revitalizacijo reke Vipave - z gradnjo čistilnih naprav in kanalizacijskega omrežja v porečju Vipave se ponuja možnost obujanja življenja v in ob reki. Najprej bodo izdelali protipoplavno študijo in jo nadgradili z revitalizacijo (turizem, ribolov, rekreacija), s čimer bi reka v življenju domačinov spet dobila pomembno vlogo in bi privabljala turiste. Čisto Vipavo z urejeno zeleno infrastrukturo bi občine skupaj tržile, projekt naj bi prinesel nova delovna mesta. Poročevalec o projektu bo Mauricij Humar, župan občine Miren - Kostanjevica.  

K prepoznavnosti Vipavske doline naj bi veliko pripomogla tudi skupna tržna znamka, ki bo na seji (3. točka dnevnega reda) tudi prvič predstavljena javnosti.

Ključni cilj tržne znamke Vipavska dolina v tej fazi je dvig dodane vrednosti območju kot turistični destinaciji in produktom, ki prihajajo s tega območja. Vpliv mediteranskega podnebja, edinstvena burja, mile zime, skoraj brez snega, zgodnje pomladi, dolga doba vegetacije, specifična flora in kmetijske kulture … pa tudi odprtost in življenjska energija ljudi - vse to bistveno sooblikuje razloge, zakaj obiskati Vipavsko dolino, zakaj kupiti njene produkte, zakaj vanjo investirati in v njej živeti.