Regijski razpis za priznanja in diplome inovacijam

datum: 18.02.2016
kategorija: Novice

Gospodarska zbornica Slovenije Območna zbornica za severno Primorsko Nova Gorica je 12. februarja 2016 objavila razpis za priznanja in diplome inovacijam leta 2016. Rok za prijave je 31. marec 2016.

GZS Območna zbornica za severno Primorsko Nova Gorica tokrat v partnerstvu z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo ter z javno agencijo SPIRIT nadaljuje s projektom podelitve priznanj in diplom inovacijam v regiji. Cilj projekta je uveljavljanje inovacijske dejavnosti kot gibala trajnostnega razvoja gospodarstva in pospeševanja podjetništva.

Pravico do prijave na razpis imajo vse gospodarske družbe, podjetja, samostojni podjetniki posamezniki, samostojni inovatorji ali druge organizacijske oblike z območja GZS Območne zbornice za severno Primorsko Nova Gorica.

Inovacije so definirane v skladu s pravili OECD in pomenijo proces spreminjanja zamisli v izdelek, postopek ali storitev oziroma proces preoblikovanja ustvarjalnosti v dobiček;

•             zajemajo lahko nove izdelke, postopke in storitve ter bistveno izboljšane izdelke, postopke in storitve.

•             inovacija je uvedena, ko se pojavi na trgu (inovacija izdelka, storitve) ali uporabi v okviru postopka (inovacija postopka). Izdelek, storitev ali postopek morajo biti novi ali bistveno izboljšani za podjetje, ni pa nujno, da so novi na trgu;

•             inovacije vključujejo vrsto znanstvenih, tehnoloških, organizacijskih, finančnih in gospodarskih aktivnosti;

•             inovacija temelji na rezultatih novega tehnološkega razvoja, novih kombinacij že obstoječih tehnologij ali uporabi drugega znanja, ki ga je pridobilo podjetje.

Predlagatelji lahko v letu 2016 prijavijo inovacijo, ki je bila prvič vpeljana na trg oz. prvič uporabljena v proizvodnem/poslovnem procesu v obdobju 1. 1. 2014 do 31. 3. 2016.

Predlagatelji lahko prijavijo naslednje kategorije inovacij:

•             Produktne inovacije - proizvod ali storitev, ki je nov(a) ali bistveno izboljšan(a). Vključuje znatne izboljšave tehničnih specifikacij, sestavnih delov in materialov, programske opreme v izdelku, prijaznost do uporabnika ali druge funkcionalne značilnosti.

•             Procesne inovacije - nov ali bistveno izboljšan proizvodni proces oz. postopek. To vključuje pomembne spremembe v tehniki, opremi in / ali programski opremi.

•             Trženjske inovacije – nov način trženja, ki vključuje pomembne spremembe v oblikovanju proizvoda ali embalaže, promocijske predstavitve, promocijo izdelkov ali cen.

•             Organizacijske inovacije - nove organizacijske metode v poslovnih praksah, v organizaciji delovnega mesta ali pri zunanjih odnosih.

V letu 2016 razpisujemo inovacijski izziv, ki ga rešujejo zgoraj opisane kategorije inovacij: inovacije s področja digitalizacije.

Celotna vsebina javnega razpisa je dostopna na: https://www.gzs.si/oz_za_severno_primorsko/Vsebina/Inovacije

Vabljeni k prijavi in kandidiranju!