Odločba o ukinitvi javnega dobra v k.o. Podkraj

datum: 24.02.2016
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščna objavlja odločbo o ukinitvi javnega dobra na nepremičnini v k.o. Podkraj.

Odločba o ukinitvi javnega dobra v k.o. Podkraj