Uspešno poslovanje javnih zavodov, nižje položnice za komunalo

datum: 11.03.2016
kategorija: Novice

Med 14 točkami dnevnega reda, ki so jih včeraj še pozno v večer obravnavali ajdovski občinski svetniki, so bila tudi poročila osmih javnih zavodov, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina Ajdovščina. Iz poročil izhaja, da so prav vsi obravnavani zavodi lansko leto zaključili s pozitivnim poslovnim rezultatom, uspešno izpeljali zastavljene načrte in leto 2015 preživeli brez bistvenih zapletov.

 

Vseh osem zavodov (preostali bodo poročila predstavili na aprilski seji) so ustvarili presežke prihodkov nad odhodki, občinski svet pa je pristojen o tem, za kakšen namen bodo zavodi porabili te presežke. Največji presežek izkazuje Zdravstveni dom Ajdovščina (dobrih 250 tisoč evrov), ki bo 100 tisoč evrov namenil za nakup in opremo prostorov fizioterapije, ki jo bodo uredili v opuščenih lokalih stanovanjske soseske na Ribniku. Iz sedanjih prostorov fizioterapije bodo uredili eno ali celo dve dodatni ambulanti, saj se zdravstveni dom ubada z izredno prostorsko stisko. Dobrih 50 tisočakov bodo namenili še nakupu novega reševalnega vozila.

Novim prostorom fizioterapije na Ribniku bo namenjen tudi del presežkov, ki jih je ustvarilo 18 zaposlenih v Lekarni Ajdovščina. Pri skoraj šestih milijonih prihodkov beležijo 185 tisoč evrov presežkov. Ostalo bodo porabili v lekarni sami in sicer za nabavo avtomatiziranega lekarniškega sistema.

Presežki ostalih zavodov so manjši, uporabili pa jih bodo posodobitvam opreme. Tako bosta colska in šturska šola nabavili nove računalnike, prav tako Lavričeva knjižnica, gasilsko reševalni center nove čelade, glasbena šola nova glasbila, Zavod za šport pa bo saniral filtre v zimskem bazenu.

Presežki Komunalno stanovanjske družbe pa bodo vzradostili občane, saj bodo na naslednji položnici za komunale storitve prejeli kar občutno nižji znesek. Podjetje je namreč ustvarilo nekaj več prihodkov od načrtovanih, prav tako je imelo manj stroškov pri vzdrževanju ali s porabo električne energije, kar je naneslo za 150 tisoč evrov presežkov pri približno milijonu kubikov odpadnih in prečiščenih voda. V praksi to pomeni, da bo štiričlanska družina s povprečno porabo vode prejela z enkratnim poračunom za lansko leto približno 30 evrov nižji znesek.