Voda in delovna mesta

datum: 22.03.2016
kategorija: Novice

Hubelj je reka, v deževnem obdobju pa hudournik, ki teče skozi Ajdovščino. Izvira iz treh kraških izvirov (slapov) ob vznožju vzpetine Navrše, 2,5 km severno od naselja in se pri vasi Dolenje izliva v reko Vipavo. Vsi slapovi so vidni le v deževnem obdobju.

Tema letošnjega svetovnega dne voda, ki ga obeležujemo na današnji 22. marec, je »voda in delovna mesta«. OZN tokrat skupaj z Mednarodno organizacijo za delo (ILO) poudarja pomen pitne vode in hkrati tudi njen pomen pri ustvarjanju možnosti za nove zaposlitve. Voda je osrednjega pomena za človeško preživetje, okolje in gospodarstvo, dostojno delo pa zagotavlja dohodek in vodi k širšemu družbenemu in gospodarskemu napredku.

22. marec je za svetovni dan voda razglasila Generalna skupščina OZN, predvsem da bi opozorila svet na pomen vodnih virov in nujnost dobrega gospodarjenja z njimi. Slovenija je bogata z vodnimi viri in po količini vode ena najbogatejših evropskih držav. Letno se po slovenskih rekah pretoči kar okoli 34 milijard m3 vode.

Vipava Da je voda vir življenja, govori naša dolina sama po sebi - rodovitna polja, sadovnjaki in vinogradi ne bi uspevali, če se z Gore in gričev ne bi v Vipavo stekali potoki in potočki. Naši predniki so moč teh rek in potokov znali izkoristiti kot odličen vir energije za pogon vodnih koles mlinov, žag in drugih obrtnih obratov, katerih ostanki so še vidni ob Hublju, Lokavščku, Vipavi …  Voda je osrednji protagonist nove zgodbe, ki jo na področju turizma piše  naša dežela. Dežela vodnih koles je novo poimenovanje in nov slogan, ki bo vabil na odkrivanje doživetij, ki jih ponuja Vipavska dolina, predvsem pa ponudil nova delovna mesta. 

Brez vode ni življenja, niti dela. Zato čuvajmo naše vodne vire, pazimo na čistost naših naravnih voda, bodimo skrbni pri porabi vode. Na svetovni dan voda nazdravimo z najbolj eko vodo, ki še vedno priteče iz naših pip.