Namera o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice v k.o. Gojače

datum: 25.03.2016
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine

Občina Ajdovščina objavlja namero o sklenitvi pogodbe o ustanovitvi služnostne pravice za potrebe izgradnje, obnove in vzdrževanja električnega voda v k.o. Gojače.

Številka: 35024-11/2016-2

Datum: 25.3.2016

Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina, na podlagi 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/2010, 75/2012, 47/2013-ZDU-1G, 50/14) in 55. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012, 24/2013, 10/2014), objavlja

NAMERO O SKLENITVI POGODBE O USTANOVITVI SLUŽNOSTNE PRAVICE

Občina Ajdovščina objavlja namero o ustanovitvi služnostne pravice na nepremični v lasti občine, in sicer

na parceli št. 1491/0 k.o. 2385 Gojače:

-       služnostna pravica za izgradnjo, obnovo in vzdrževanje električnega voda v dolžini 5,30 m in širini 1,00 m;

kot izhaja iz grafične priloge, v korist vsakokratnega lastnika parcel št. 275/2 in 290/1, obe k.o. 2385 Gojače.

Služnostna pravica se namerava ustanoviti z neposredno pogodbo za nedoločen čas v korist služnostnega upravičenca.

Pogodba bo sklenjena po preteku 15 dni od objave te namere na uradni spletni strani Občine Ajdovščina.

 

 ŽUPAN

Tadej Beočanin 

 Namera - služnostna pravica Gojače